miércoles, 25 de mayo de 2016

PROBANDO A ORIENTAR Este ano quixen dar un paso adiante na comprometida tarefa de orientar. Para facer isto fíxenme valer dalgunhas ferramentas que os orientadores temos ó noso dispor e que están recollidas en varios blogues de orientación e tamén neste ( vexase esta colección).

Tamén quixen probalas en primera persoa,  co alumnado e non canalizalo a través do titor. Son unha das poucas orientadoras afortunadas, que atende a douscentos e pico de alumnos que este ano hay no centro. 

En concreto, este ano podo falar de dúas probas de orientación vocacional. Unha delas é o GR ou gran recorrido de Educaweb e a outra é o programa Orienta. 

A miña experiencia coa primeira das citadas non é moi positiva. Son varias as razóns que me levaron a pensar isto e a dicir verdade tampouco me quedaron moitas ganas de repetir. Expoño algunhas:

- Para empezar hai que rexistrarse e isto non é un inconvinte en sí mesmo pero constatei  ( xa o sospeitaba de antes ) que o alumnado non utiliza o correo electónico como ferramenta habitual. Unha vez arranxado este asunto, o informe que xenera é dificil de dixerir e explícome: aínda que a información que proporciona é moi completa, este feito fai que o ser demasiado extenso resulta complicado simplificala. Como dí o refraneiro " o breve é bo é dúas veces bo". Aparecen tantas ligazóns a diferentes seccións da páxina de educaweb que se perde un.

- Outro atranco que tiven foi que o gardar o informe en formato *odt non resaltou as cores , nen subliñados que axudaban a entender parte dos datos. Fago unha captura para dar conta do que digo:


- Por último, eu pensaba que posto que inicialmente teñen que rexistrarse coa conta de correo electrónico, unha vez cuberta a enquisa,  automáticamente se faría un envío cos resultados, pero isto non é así. Sí, sí .... xa sei que esta páxina ofrece uns servizos a cambio de fins comerciais.... En fin,  o mellor é posible que eu non fose capaz de sacarlle gran proveito e outros profesionais da orientación sí...

Polo contrario ó Programa Orienta sí que lle vin máis utilidade. Tanto é así,  que con cada alumno de 4º de ESO e 1º de Bacharelto, elaborei un informe individualizado con orientacións concretas. No seguinte documento recollo algúns deles para 1º de Bacharelato ,  mantendo o anonimato. E TI QUE ACONSELLARÍAS.......????    

martes, 24 de mayo de 2016

ALUNHAS ACLARACIÓNS PARA CUBRIR O CONSELLO ORIENTADOR NA ESO


Continuando co debate iniciado nas redes sociais e recollido no blogue de orientapas, son moitas ás dúbidas e questións que nos facemos á hora de cubrir o consello orientador e  que a LOMCE establece para o alumnado de Secundaria. 

A nosa compañeira Mónica Diz no seu blogue  fixo unha magnífica labor, facendo unha ampla recopilación de varios modelos de consello orientador, que a LOMCE establece para a Educación Secundaria. Tamén fixo dúas versión propias a partires doutros. Continuando con esta labor de curación de contidos quixen facer algunhas aclaracións e consideracións para cubrir unha das súas versións.


miércoles, 11 de mayo de 2016

O PASO Ó INSTITUTO


Achégase  final de curso e no noso centro xa estamos argallando,  para ver como podemos facilitarlle o tránsito,  o novo alumnado que teremos o vindeiro curso. Coñecer as preocupacións e inquedanzas que poden ter os  futuros alumnos  é básico para garantizar que o proceso de adaptación sexa o máis axeitado posible. Con este fin,  anexo este formulario,  para que o alumnado de 6º de Primaria poida expresar todas aquelas inquietudes e así poder darlles resposta, cando teñamos a xornada de acollida con todos eles. 
Benvidos ó Instituto!!

miércoles, 4 de mayo de 2016

IV ENCONTROS DE CENTROS PARA UNHA CONVIVENCIA POSITIVA NO IES FRAGA DO EUME


Xestionar a Convivencia nos centros precisa de intelixencia colectiva. Asistir, ano tras ano, ós Encontros de centros de Galicia con servizos de mediación aporta ilusión, ganas de seguir arrimando o hombro e apostar por unha metodoloxía de cambio e renovación das prácticas educativas. Cando antes, falaba de intelixencia colectiva referíame a que o intercambio de experiencias entre os dezanove centros que participamos é  moi rica e axuda a construir coñecemento. Participar nestes encontros anuais, ven a ser como se fose un balón de osíxeno que ven cargado con cousas novas, innovadoras para a mellora nas relacións humanas e na procura dunha convivencia positiva.
Son encontros abertos a toda a comunidade educativa, con espazos e tempos para a participación colectiva que establece lazos de amizade entre os asistentes, cooperación e colaboración, reflexión e debate, habilidades de comunicación...

Dous exemplos claros que fomentan estas actitudes e que tiven a oportunidade de vivenciar son:

1. Para quen non saiba en que consiste a dinámica "world café", que foi o que me aconteceu a min, fai dous anos en Santiago, non é máis ca unha dinámica de interacción grupal, na que os seus compoñentes se dividen en grupos de cinco ou seis persoas para debatir en torno a un tema. No noso caso foron temas relacionados coa xestión das emocións. Despois de pasar uns minutos reflexionando e aportando ideas que un portavoz irá recollendo, todos os seus compoñentes abandonan o seu grupo e mudan a outro, agás o seu portavoz. Esto é como as abellas cando van picando de flor en flor, é dicir permite nutrirse do que van aportando todos os membros dos grupos, pero tamén ó mesmo tempo, ti contribues cos teus saberes e experiencias. Todo esto e como o seu nome indica, transcurre tomando un café e unhas pastas se se da o caso. Así e como xurde este enriquecedor intercambio de experiencias que traspasan as paredes das aulas e dos centros e dos cales todos nos podemos beneficiar. 

2. Tamén hai outra dinámica que se coñece como "open space",  na cal participamos tanto profes como alumnos. Calculo que neste último encontro, debíamos de ser como unhas sesenta persoas. Esta dinámica é moi semellante a anterior pero con dúas variantes. Unha delas é que os participantes son maior,  en numero e outra é que en torno a un eixe central os temas son propostos polos propios participantes. Algúns deles foron:
a) A xestión do estrés
b) Recursos para a xestión emocional
c) Autocontrol
d) Empatía
e) Machismo e discriminación nas aulas
f) Como introducir a educación emocional no currículum
g) Bullying
Outro dos temas propostos por un compañeiro do IES Viana do Bolo de Ourense e que realmente me sorprendeu foi "a xestión das emocións nas redes sociais". Aprendín moitas cousas, sobre todo o significados das emoticonos ou emojis, esa linguaxe tan usada polos adolescentes e tan descoñecida polos adultos ou polo menos para min. Se queredes achegarvos un pouco ó mundo dos adolescentes, recoméndovos sacalo como tema nunha asamblea de aula ou nun círculo de diálogo. Fixádevos que ata hai albums coleccionables de emojis. As empresas que se adican a facer estudos de mercado saben moito desto. Deberíamos de copiar algo delas para entender mellor ós nosos rapaces e rapazas nas aulas.

Ademáis destas dinámicas tivemos a sorte de escoita a Andrés González Bellido que nos presentou un programa de axuda entre iguais, que como ferramenta merece a pena, estudar a posibilidade de implementala, tanto nos centros de primaria como de secundaria. En Cataluña, varios centros están a traballar con ela, dende fai sete anos e os resultados son moi favorables. Na nosa Comunidade, algúns Institutos está empezando a formarse nesta técnica.  Outra persoa de interese e seguramente de referencia para moitos profesionales de orientación, foi Rafael Bisquerra, que nos adentrou no mapa das emocións. Os investigadores descubriron as grandes constelacións das emocións positivas e negativas, chegando a identificar máis de 500. Se queredes adentrarvos neste apasionante mundo recoméndovos entrar nesta páxina:
Universo das emocións

Para seguir lendo...

domingo, 1 de mayo de 2016

ORGANIZACIÓN DAS MATERIAS DE PRIMEIRO DA EDUCACIÓN SECUNDARIA SEGUNDO A   LOMCE


1º ESO
MATERIAS TRONCAISMATERIAS ESPECÍFICAS
 • Bioloxía e Xeoloxía
 • Xeografía e Historia
 • Lingua Castelá e Literatura
 • Matemáticas
 • Primeira Lingua Estranxeira
 • Educación Física
 • Relixión ou Valores Éticos
 • Educación Plástica e Visual
 • Segunda Lingua Estranxeira
 • Titoría


MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA
 • Lingua Galega e Literatura
 • Educación Financieira
 • Investigación e tratamiento da información
 • Programación
 • Oratoria
 • Paisaxe e sustentabilidade
 • Promoción de estilos de vida saudable
 • Xadrez
 • Afondamento ou reforzo dalgunha das materias
 • Materia de libre configuración ofertada polo centro

LIGAZÓNS DIRECTOS ao currículum de cada materia de ESO LOMCE (publicados no portal da Consellería):

Materias troncais

Materias específicas


Materias de libre configuración autonómica


Materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes en educación secundaria obrigatoria


Lexislación que regula a distribución das materias neste curso:

ORGANIZACIÓN DAS MATERIAS DE SEGUNDO DA EDUCACIÓN SECUNDARIA SEGUNDO A   LOMCE


2º ESO
MATERIAS TRONCAISMATERIAS ESPECÍFICAS
 • Física e Química
 • Xeografía e Historia
 • Lingua Castelá e Literatura
 • Matemáticas
 • Primeira Lingua Estranxeira
 • Educación Física
 • Relixión ou Valores Éticos
 • Música
 • Tecnoloxía
 • Segunda Lingua Estranxeira
 • Titoría
MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA
 • Lingua Galega e Literatura
 • Educación Financieira
 • Investigación e tratamiento da información
 • Oratoria
 • Programación
 • Paisaxe e sustentabilidade
 • Promoción de estilos de vida saudable
 • Xadrez
 • Afondamento ou reforzo dalgunha das materias
 • Materia de libre configuración ofertada polo centro

LIGAZÓNS DIRECTOS ao currículum de cada materia de ESO LOMCE (publicados no portal da Consellería):

Materias troncais

Materias específicas


Materias de libre configuración autonómica


Materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes en educación secundaria obrigatoria


Lexislación que regula a distribución das materias neste curso:

ORGANIZACIÓN DAS MATERIAS DE TERCEIRO DA EDUCACIÓN SECUNDARIA SEGUNDO A   LOMCE


3º ESO
MATERIAS TRONCAISMATERIAS ESPECÍFICAS
 • Bioloxía e Xeoloxía
 • Física e Química
 • Xeografía e Historia
 • Lingua Castelá e Literatura
 • Matemáticas Académicas/Aplicadas
 • Primeira Lingua Estranxeira
 • Educación Física
 • Relixión/ Valores Éticos
 • Educación Plástica e Visual
 • Música
 • Tecnoloxía
 • Segunda Lingua Estranxeira/Cultura Clásica
 • Titoría


MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA
 • Lingua Galega e Literatura
 • Materia de libre configuración ofertada polo centro

LIGAZÓNS DIRECTOS ao currículum de cada materia de ESO LOMCE (publicados no portal da Consellería):

Materias troncais

Materias específicas


Materias de libre configuración autonómica


Materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes en educación secundaria obrigatoria


Lexislación que regula a distribución das materias neste curso:

ORGANIZACIÓN DAS MATERIAS DE CUARTO DA EDUCACIÓN SECUNDARIA SEGUNDO A   LOMCE


4º ESO
ENSINANZAS ACADÉMICASENSINANZAS APLICADAS
MATERIAS TRONCAISMATERIAS TRONCAIS
 • Xeografía e Historia
 • Lingua Castelá e Literatura
 • Matemáticas Académicas
 • Primeira Lingua Estranxeira
 • Titoría
Escoller dúas entre:
 • Bioloxía e Xeoloxía
 • Economía
 • Física e Química
 • Latín
 • Xeografía e Historia
 • Lingua Castelá e Literatura
 • Matemáticas Aplicadas
 • Primeira Lingua Estranxeira
 • Titoría
Escoller dúas entre:
 • Ciencias aplicadas á Actividade Profesional
 • Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial
 • Tecnoloxía
MATERIAS ESPECÍFICAS
Escoller dúas:
 • Artes Escénicas e Danza
 • Cultura Científica
 • Cultura Clásica
 • Educación Plástica, Visual e Audiovisual
 • Filosofía
 • Música
 • Segunda Lingua Estranxeira
 • Tecnoloxías da Información e da Comunicación
 • Unha materia do bloque de materias troncais non cursada
MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA
 • Lingua Galega e Literatura

Lexislación que regula a distribución das materias neste curso:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...