martes, 13 de mayo de 2014


HORARIO DAS PAU E LUGAR DE REALIZACIÓN

Ó Instituto Plurilingüe Xosé Neira Vilas correspóndelle examinarse na Facultade de Económicas do Campus de Elviña- A Coruña


PRIMEIRO DÍA: 11 DE XUÑO

MAÑÁN

9:00
Presentación

10:00
Lingua Castelá e Literatura

11:30
Descanso

12:15
Historia de España/Histora da Filosofía

13:45
Fin da sesión
PRIMEIRO DÍA: 11 DE XUÑO

TARDE

16:00
Lingua Galega e Literatura

17:30
Descanso

18:15
Lingua Estranxeira

19:45
Fin da sesión

SEGUNDO DÍA: 12 DE XUÑO

MAÑÁN

9:00
Matemáticas II/Grego II/Técnicas de Expresión Gráfico-Plásticas

10:30
Descanso

11:15
Ciencias da Terra e Ambientais/Literatura Universal/Deseño

12:45
Descanso

13:30
Química/Latín II/Debuxo Artístico II

15:00
Fin de la sesión
SEGUNDO DÍA: 12 DE XUÑO

TARDE

16:30
Bioloxía/Historia da Arte

18:00
Descanso

18:45
Electrotecnia/Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais/Artes Escénicas

20:15
Fin da sesión

TERCEIRO DÍA: 13 DE XUÑO

MAÑÁN

9:00
Física/Xeografía/Análise Musical II

10:30
Descanso

11:15
Tecnoloxía Industrial II/Economía da Empresa

12:45
Descanso

13:30
Debuxo Técnico II/Historia da Música e da Danza

15:00
Fin da sesiónPodes atopar máis información se pinchas na seguinte imaxenjueves, 8 de mayo de 2014

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...