miércoles, 24 de junio de 2015

PREINSCRIPCIÓN NA UNIVERSIDADE E OUTRAS CUESTIÓNS DE INTERESE


SE APROBO A SELECTIVIDADE  • Prazo para preinscrición na Universidade: Dende o 22 de Xuño até o 3 de Xullo
  • Procedemento para facer a preinscripción: A través da aplicación NERTA. É importante que consultes as instrucións de uso.
  • Recorda tamén, que as NOTAS DE CORTE  son orientativas e dícennos que nota acadou o último alumno convocado para cada titulación, no curso pasado.
Para preinscribirme fora de Galicia

  • Buscador de todos os graos universitarios españoles coas súas notas de corte
  • Debes ter en conta que para matricularte nunha Universidade de fora da nosa Comunidade deberías solicitar cambio de distrito. Para facer este trámite terás que ir ó LERD que che corresponda coa seguinte documentación:

       - Fotocopia do DNI
       - Tarxeta de cualificación das PAU
       - Carta de admisión da Universidade donde estás admitido.
Deste xeito aboando unhas tasas daranche unha xustificación para presentar no distrito donde efectúes a matrícula.

SE NON APROBO A SELECTIVIDADE


  • Tes a opción de solicitar a revisión dos exames. Hai dous procedementos: reclamación e/ou segunda corrección. Nesta ligazón da CIUG podes atopar toda a información.
  • Podes solicitar a admisión nun Ciclo Formativo de Grao Superior. Para iso é importante que consultes as seguintes ligazóns
        -Oferta da Formación Profesional 
           - Impreso de solicitude de admisión
           -Criterios de admisión
           -Calendario de admisión
           -Instruccións específicas para a solicitude

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...