martes, 28 de febrero de 2023

 A FP DUAL 


Ana Álvarez e Germán Vázquez, estiveron o luns 17 de febreiro no noso centro para proporcionar información sobre a FP Dual ó alumnado de 4º de ESO.

Estes foron os temas nos que centraron a súa explicación:
 • A FP Dual como modalidade compartida entre o centro educativo e a empresa.
 • Diferenzas entre a FCT ( Formación en centros de traballo) e a FP Dual:
  • A FCT non é remunerada e a FP Dual si( cóbrase un mínimo de SMI ( 540 Euros)
  • A FCT dura 2 meses e medio e a Dual ten unha duración entre 6 e 18 meses.
  • A FCT non cotiza a seguridade social e a FP Dual si.
 • Diferenzas  entre FP Dual de grupo completo e FP de ordinario:
  • FP DUAL de grupo completo: os dous cursos son mixtos entre o centro educativo e a empresa. Cada curso dura 1 ano completo
  • FP de ordinario: 1º curso no centro educativo e o 2º curso é mixto
 • Empresas que teñen convenio coa oferta de Dual que hai na contorna.
 • Formación complementaria á que poden acceder na empresa.

domingo, 26 de febrero de 2023

 A USC NO NOSO CENTRO


Este ano foi Vicente Moreno, profesor da facultade de Física quen veu ó noso centro, o pasado venres 17 de febreiro, para presentar os estudos da Universidade de Santiago ó alumnado de 2º de bacharelato. Esta foi a presentación que utilizou para informar ó alumnado.viernes, 17 de febrero de 2023

 OS CÍRCULOS DE DIÁLOGO AXUDAN A MELLORAR A CONVIENCIA NOS CENTROS EDUCATIVOS

O catálogo de actividades palanca do Programa  Proa + ( Programa par a Orientación, Avance e Enriquecimento educativo ) do Ministerio de Educación, inclúe os círculos de diálogo como unha delas. Está codificada con  código A309.

Esta actividade palanca foi a que escollemos no noso centro como eixe central do Plan Estratéxico de Mellora. É algo que levamos facendo fai anos dende o equipo de convivencia.

Garda relación coa Axenda 2030 adoptada polas Nacións Unidas en septembro de 2015, na que se inclúen 17 obxectivos de desenrollo sostible. Un deles é proporcionar unha educación inclusiva que garanta a igualdade de oportunidades, sendo os círculos de diálogo unha ferramenta que posibilita este clima inclusivo.

Nesta presentación, recóllense diferentes aspectos para poñelos en práctica e os materiais bibliográficos utilizados para a súa elaboración. Podes acceder a cada apartado clicando dende o menú superior

domingo, 5 de febrero de 2023

 ENCONTROS NA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO


O Xoves da semana pasada, día 2 de Febreiro, o alumnado de 2º de Bacharelato visitou aquelas facultades que tivo que escoller,  con anterioridade. Este ano os itinerarios de máis preferencia foron:
 • Ciencias da Educación e Traballo Social
 • Mediciña e Enfermaría
 • Económicas e Empresariais
 • Matemáticas e Física
 • Psicoloxía
Este ano, alá me fun, cas alumnas e alumnos que estaban interesados no primeiro do percorridos, antes mencionado.
Na facultade de Ciencias de Educación, recibiunos o vicedecano da facultade. Éstas son algunhas notas a reseñar, do que nos contou: 
 • Despois de Mediciña é a segunda facultade máis grande de Galicia
 • Na actualidade, a devandita facultade ten dous edificios. 
  • Un está no campus Norte, que é onde se imparten os graos de:
   • Grao en Mestre de Educación Infantil
   • Grao en Mestre de Educación Primaria
   • Dobre Grao en Mestre en Educación Infantil e Primaria
  • O outro edificio está no campus Sur. Neste pódense estudar:
   • Grao en Educación Social
   • Grao en Pedagoxía
 • Co tempo, desaparecerá o edificio do campus norte e todos os graos, citados antes, estudaranse no campus Sur.
 • Unha vez cursados os dous primeiros anos, nos graos de Educación Infantil e Primaria, hai tres mencións para poder especializarse:
  • Mención en Inglés
  • Mención en Atención á Diversidade
  • Mención en Música
 • No campus de Lugo, que pertence ,a UDC, na facultade de Ciencias de Educación pódese cursar a mención en Eduación Física.
 • Os prácticum pódense facer tanto en escolas de educación infantil como en colexios de educación infantil e primaria. Tamén se poderían cursar en aulas hospitalarias, aínda que na actualidade só se ofertan no Grao en Pedagoxía.
Na segunda parte da mañan, visitamos a facultade de Traballo Social. Aspectos a destacar:
 • É un centro adscrito a USC. Para que nos fagamos unha idea do que esto supón, podería ter unha equivalencia co que coñecemos como ensinanza concertada.
 • Impártese tamén en Ourense.
 • Aínda que o proceso de preinscripción se inicia, dun xeito regular, a través de NERTA como no caso dos restantes graos, a finalización remata na propia facultade por tratarse dun centro adscrito.
 • Este grao require:
  • Un  elevado compromiso social.
  • Boa disposición para traballar en grupo ( psicólogos, educadores sociais...)
 • É a antigua titulación de asistente social. 
 • Ámbitos nos que intervén un traballador social:
  • Servizos de atención  a adicións
  • Servizos de proteción a menores
  • Xulgados de menores
  • Gabinetes de orientación familiar
  • Servizos de atención á persoas imigrantes
  • Centros de atención á persoas maiores
  • Centros de atención á persoas con discapacidade
  • Centros de atención á muller.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...