martes, 30 de agosto de 2022

 ANTEPROXECTO DO CURRÍCULO DA ESO: ALGÚNS ASPECTOS A TER EN CONTA

Se ben é certo que aínda que está en fase de tramitación, e tal e como se indica no portal da Consellería de Educación, podería haber algunha modificación durante o proceso. Porén, o curso está a piques de dar comezo e como xa é sabido por toda a comunidade educativa, os cursos impares xa empezan coa normativa LOMLOE. Esta é a razón fundamental pola que se publica esta presentación, coa idea de aclarar aqueles aspectos que me parecen máis relevantes.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...