sábado, 13 de enero de 2024

domingo, 7 de enero de 2024

PROTOCOLO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

En setembro de 2022, a Consellería de Educación publicou o protocolo de protección de datos persoais, xunto cunha guía de preguntas e respostas frecuentes para saber como actuar nos centros educativos.
Nela inclúesen numerosos aspectos que aportan claridade ás numerosas cuestións que se plantexan no día a día da nosa práctica docente e tamén orientadora. A modo de  exemplos, podemos atopar os seguintes:
  • dentro do exercicio dos dereitos en materia de protección de datos, hai un apartado referido aos informes psicopedagóxicos
  • dereitos en materia de videovixilancia nas instalacións do centro educativo
  • uso de whatsapp e mensaxería instantánea
  • captación e difusión de imaxes do alumnado
  • publicación das cualificacións do alumnado
  • idade minima para o tratamento de datos persoais
  • recollida de datos para a función educativa e orientadora
Todos estos apartados, e algún máis recóllense nesta presentación. Tamén aparecen modelos editables do procolo de protección de datos que nos proporcionan modelos de autorizacións. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...