lunes, 30 de octubre de 2017

SE ESTUDO NON ME PILLA O TORO

A estudar que xa estamos na metade do trimestre!! Hai que poñer as pilas. Tampouco se trata de estudar máis, senón mellor, dunha maneira máis efectiva. Esta colección de videos poden axudarche a saber como enfocar o estudo. O

A selección inclúe:

 • Técnicas para controlar os nervios nos exames.
 • Métodos de concentración.
 • Trucos para memorizar.
 • Como estudar para un examen. Sete pasos fáciles.
 • Como ter un caderno limpo e con boa presentación.
 • Como estudar a última hora.
 • Métodos de concentración. Cinco claves para manter a atención.
 • Secreto para mellorar a memoria.
 • Como facer mapas conceptuais.
 • Como facer esquemas.
 • Como facer resumos. Sete pasos clave
 • Tres claves para ter bos hábitos de estudo.
IMPORTANTE: Este taboleiro está en constante renovación. Irase actualizando con recursos visuais que podan ser de interese.
Hecho con Padlet

domingo, 29 de octubre de 2017

CORTOS PARA EDUCAR EN VALORES

No blogue de Manu Velasco " axuda para maestros" aparece esta recopilación de 50 cortos para traballar nas aulas. Tamén está recollida unha breve reseña de cada un. 

Hecho con Padlet

viernes, 20 de octubre de 2017

CLUB DE DEBUXO NO NEIRA VILASPoi asi foi como empezou todo. Ós nosos alumnos non lles faltan ideas para facer cousas xuntos. Esta iniciativa ven da mán, de tres alumnos que temos no centro, que con moita ilusión viñeron a plantexarme, que me parecía facer un club de debuxo temático. No primeiro en que pensamos foi, en como difundilo entre o alumnado do centro, para que se apuntasen. Así que decidimos,  que un xeito de publicitalo, era facer un audio de sonido, para animar ós alumnos a participar. Escoita o que nos teñen que dicir:
 • Miguel Pozo González , alumno de 4º de ESO
 • Noela Mato López, alumna de 3º de ESO
 • Sara Orro Burés, alumna de 3º de ESO

 1. ¿ Te gusta dibujar pero solo encuentras escusas para no hacerlo?
 2. ¿ No quieres pagar para aprender a dibujar?
 3. ¿ Siempre te sale un ojo más grande que el otro?
 4. ¿ Dibujas manos pero parecen albóndigas?
 5. ¿ Te gustan los retos a la hora de dibujar?
 6. ¿ Buscas que tus dibujos tengan vida ?
 7. ¿ Tus personas son monigotes de palitos?
 8. Pues únete a nuestro club de dibujo, donde tus bocetos serán obras de arte.

Tamén crearon este fantástico blogue para ir creando galerías de debuxos. 


Pincha na imaxe para acceder ó blogue

viernes, 6 de octubre de 2017

EMPEZANDO O CURSO

Esta presentación contén aquela información que nos parece máis relevante con motivo do inicio de curso. Son cuestións básicas que as familias deberían coñecer sobre:
 • Organización:horarios de entrevistas co titor/a, funcionamento e normativa do centro, criterios de promoción, avaliacións, calendario.
 • Suxerencias de colaboración e participación dos pais no centro e no desenvolvemento académico dos alumnos.
 • Outras cuestións de interese.

Aproveito tamén, para lembrar outras características específicas da etapa, segundo os distintos cursos e outras máis xerais


FAMILIAS DO ALUMNADO DE 1º DE ESO
Recordar que aumenta o número de materias con respecto á Educación Primaria, sendo estas:

Educación Plástica e Visual
Investigación e Tratamento da Información/Programación
Francés
Unha hora semanal de Titoría

  É IMPORTANTE saber que a exención de Francés dedícese por lei no centro de secundaria, cando comezan as clases e tras revisar os seus expedientes e segundo os informes de Primaria.
  Aumenta o número de profesores que imparten clase: un profesor por materia.

  FAMILIAS DO ALUMNADO DE 2º DE ESO 
  As materias novas en 2º curso son:
  Física e Química
  Tecnología
  Música
  Oratoria/Educación Financieira

  FAMILIAS DO ALUMNADO DE 3º DE ESO: 
  As materias optativas son: Relixión e Cultura Clásica. 
  Diferéncianse dous tipos de Matemáticas. As que están orientadas ás ensinanzas académicas e aplicadas. Esta elección non é vinculante para 4º de ESO


  FAMILIAS DO ALUMNADO DE 4º DE ESO
  Destacar a importancia de acadar o título de ESO e do cerca que están para elo. Se a situación continúa a ser como o curso pasado independentemente do itinerario cursado en 4º ( académico ou aplicado)  poderán escoller bacharelato ou FP. 

  SECCIÓN BILINGÜE E PLAN PLURILINGÜE

  Como xa comprobastes, no noso centro impártese unha sección bilingüe en Física e Química e temos un Plan Plurilingüe na materia de Ciencias Sociais en Francés. Aínda que no documento de matrícula existe a posibilidade de solicitalo, non é acosellable para todo aquel alumnado que ten dificultades nas linguas ou que esté a recibir algunha medida de atención á diversidade.

  PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDENTES
  Lembrar a existencia do plan de  recuperación de pendentes no curso seguinte: exames parciais e finais, boletíns de traballo, atención personalizada en reunións cos xefes do departamento, materias de avaliación continua.


  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
  Dentro das medidas de atención á diversidade, a lexislación contempla a posibilidade de cursar  en 2º ou 3º de ESO un Programa de Mellora do Aprendizaxe e Rendemento Académico. Para poder impartirse require que haxa un número determinado de alumnos proposto polos equipos educativos. Aínda que sí houbo algunha proposta, non houbo alumnado suficiente para formar grupo. Outra das medidas que recolle a normativa son os agrupamentos específicos que iniciamos o ano pasado e seguimos a continuar no presente curso.


  SABER DETECTAR O ACOSO ESCOLAR
  O Colexio Oficial de Psicólogos elaborou unha guía que asesora ás familias ante o acoso escolar. Dentro da comunidade educativa as familias son  as máis vulnerables. Moitas veces non saben que facer e/ou a quen dirixirse ante esta problemática. Téndese a pensar ás veces  que o silencio vai acabar co problema, cando é todo o contrario, co silencio o problema crece e convertese en síntomas psicosomáticos, que se non se tratan a tempo coas estratexias psicolóxicas axeitadas, chegan a instalarse e converterse en traumas. 

  miércoles, 4 de octubre de 2017

  APRENDENDO A MEDIAR


  Como se aprende a mediar? Pois, como todo nesta vida, a base de práctica. Esta foi a consigna, que o equipo de convivencia e mediación, lle deu ós formadores que impartiron este Obradoiro. 

  Asistiron un total de 20 alumnos que xa tiñan coñecementos neste tema, é dicir, xa en cursos pasados,  recibiran formación teórico-práctica. A realización do cursiño rematou a semana pasada. Tivo unha duración de 12 horas. 

  Traballaronse as técnicas de mediación, partindo de supostos prácticos que eles mesmos plantexaron e que viven en primeira persoa nas aulas. Esta cuestión é de relevancia, porque axuda a tomar conciencia de que os conflitos forman parte das nosas vidas diarias e ante eles debemos de adoptar un enfoque restaurativo, que axuda a reestablecer as relacións que estaban deterioradas. Tamén axuda a crear sentimento de grupo, entre os alumnos que asistiron,  chegando a facer propostas, sumamente interesantes para facer máis visible a mediación na vida do centro, se ben é certo,  que a mediación como ferramenta de resolución pacífica, leva xa varios anos implementada no Instituto.   martes, 3 de octubre de 2017

  QUERO ESTUDAR 1º DE BACHARELATO NO ESTRANXEIRO


  Se eres dos que che gusta vivir novas experiencias, esta é unha gran ocasión para probar sorte e inscribirte nas becas que anualmente convoca a Fundación Amancio Ortega. Os países acolledores son Estados Unidos e Canadá. Son un total de 80 becas para a nosa Comunidade Autónoma. Mira esta presentación interactiva para saber como tes que facer...
  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...