miércoles, 20 de septiembre de 2023

PROGRAMA EDUCATIVO " INICIACIÓN SEGURA Á PEGADA DIXITAL E ÁS REDES SOCIAIS"

Ter competencia dixital implica algo máis que ser competetente dixitalmente. É tamén, adoptar un pensamento crítico e unha convivencia dixital responsable.

As tecnoloxías afectan á educación, á formación e á aprendizaxe. A transformación dixital que experimenta a nosa sociedade ofrécenos unha ampla variedade de opcións, fake news, publicidade... 

Antes estas situaciones,  o desenvolvemento do pensamento crítico é unha necesidade que busca a veracidade e pensar con criterio e reflexión crítica. 

A creatividade é outra capacidade que proporciona solucións flexibles e posibilita alternativas ante os problemas. 

A ética desenvolve un pensamento que está orientado a buscar as consecuencias e efectos que ten o noso comportamento. 

Estas é outras ideas son as que están detrás deste programa convocado pola Consellería de Educación.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...