martes, 29 de abril de 2014

martes, 22 de abril de 2014

domingo, 20 de abril de 2014

miércoles, 9 de abril de 2014

O noso Centro é un dos participantes nos " II Encontros de Centros para unha convivencia positiva". Asistiremos tres profesores do Centro e tres alumnas mediadoras. Estes Encontros van dirixidos ó profesorado, alumnado e familias.  Ten unha finalidade formativa e de intercambio de experiencias levadas a cabo nos centros,  fundamentadas nunha cultura de paz que leve a unha convivencia positiva.  

martes, 1 de abril de 2014

AXUDAS O ALUMNADO DE ESO E BACHARELATO PARA FORMARSE EN INGLÉS 2014


A Consellería de Educación acaba de convocar axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2014, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos en Galicia.

REQUISITOS:
  • Estar cursando 1º, 2º, 3º ou 4º de ESO, ou 1º e 2º de Bacharelato no curso 2013/2014.
  • Ter superadas todas as materias do curso 2012/2013 e ter acadado un mínimo de "ben" na materia de lingua inglesa. 
  • No ter concedida outra axuda coa mesma finalidade para o presente curso. SOLICITUDES: 

  • As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a travé do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es . Para o cal é necesario ter DNI electrónico.
  • Poderase cubrir en liña o formulario electrónico que corresponda en función da actividade en que desexan participar, a través da aplicación dispoñible desd a páxina web http://www.edu.xunta.es/axudasle, unha vez cuberto este formulario, gravarán os datos na aplicación en liña, o que xerará un documento en formato Adobe Acrobat que a persoa interesada deberá imprimir, asinar e entregar coa documentación correspondente nalgún rexistro.
  • Alternativamente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. En caso de enviarse por correo, o envío deberá ser certificado, co selo de Correos na primeira folla do formulario.


PRAZO DE SOLICITUDE: Do 28 de marzo ao 29 de abril. 


PERÍODO DAS ACTIVIDADES: Dende a última semana de xuño ata finais de agosto de 2014. 


Podes atopar máis información en: https://www.edu.xunta.es/axudasle/


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...