miércoles, 24 de septiembre de 2014

O papel da familia no estudo dos nosos fillos

Sen dúbida a familia xoga un papel fundamental no éxito escolar do alumnado. Estes e outros aspectos son analizados na Guía que se presenta a continuación, editada pola CEAPA: Confederación Española da Asociación Española de pais e nais de alumnos.

Podes acceder facendo clic na imaxe


lunes, 4 de agosto de 2014

lunes, 14 de julio de 2014

viernes, 20 de junio de 2014

domingo, 15 de junio de 2014

miércoles, 11 de junio de 2014

miércoles, 4 de junio de 2014A Fonte de información procede do Blog: Orientaguía

lunes, 2 de junio de 2014

INFORMACIÓN ACADÉMICA EN 2º DE ESO
Guía editada pola Comunidade de Madrid para axudar ós nosos fillos no desenvolvemento da personalidade
Podes acceder ó seu contido pinchando na imaxe
Fonte de información: Orientación Cascales

martes, 13 de mayo de 2014


HORARIO DAS PAU E LUGAR DE REALIZACIÓN

Ó Instituto Plurilingüe Xosé Neira Vilas correspóndelle examinarse na Facultade de Económicas do Campus de Elviña- A Coruña


PRIMEIRO DÍA: 11 DE XUÑO

MAÑÁN

9:00
Presentación

10:00
Lingua Castelá e Literatura

11:30
Descanso

12:15
Historia de España/Histora da Filosofía

13:45
Fin da sesión
PRIMEIRO DÍA: 11 DE XUÑO

TARDE

16:00
Lingua Galega e Literatura

17:30
Descanso

18:15
Lingua Estranxeira

19:45
Fin da sesión

SEGUNDO DÍA: 12 DE XUÑO

MAÑÁN

9:00
Matemáticas II/Grego II/Técnicas de Expresión Gráfico-Plásticas

10:30
Descanso

11:15
Ciencias da Terra e Ambientais/Literatura Universal/Deseño

12:45
Descanso

13:30
Química/Latín II/Debuxo Artístico II

15:00
Fin de la sesión
SEGUNDO DÍA: 12 DE XUÑO

TARDE

16:30
Bioloxía/Historia da Arte

18:00
Descanso

18:45
Electrotecnia/Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais/Artes Escénicas

20:15
Fin da sesión

TERCEIRO DÍA: 13 DE XUÑO

MAÑÁN

9:00
Física/Xeografía/Análise Musical II

10:30
Descanso

11:15
Tecnoloxía Industrial II/Economía da Empresa

12:45
Descanso

13:30
Debuxo Técnico II/Historia da Música e da Danza

15:00
Fin da sesiónPodes atopar máis información se pinchas na seguinte imaxenjueves, 8 de mayo de 2014

martes, 29 de abril de 2014

martes, 22 de abril de 2014

domingo, 20 de abril de 2014

miércoles, 9 de abril de 2014

O noso Centro é un dos participantes nos " II Encontros de Centros para unha convivencia positiva". Asistiremos tres profesores do Centro e tres alumnas mediadoras. Estes Encontros van dirixidos ó profesorado, alumnado e familias.  Ten unha finalidade formativa e de intercambio de experiencias levadas a cabo nos centros,  fundamentadas nunha cultura de paz que leve a unha convivencia positiva.  

martes, 1 de abril de 2014

AXUDAS O ALUMNADO DE ESO E BACHARELATO PARA FORMARSE EN INGLÉS 2014


A Consellería de Educación acaba de convocar axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2014, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos en Galicia.

REQUISITOS:
  • Estar cursando 1º, 2º, 3º ou 4º de ESO, ou 1º e 2º de Bacharelato no curso 2013/2014.
  • Ter superadas todas as materias do curso 2012/2013 e ter acadado un mínimo de "ben" na materia de lingua inglesa. 
  • No ter concedida outra axuda coa mesma finalidade para o presente curso. SOLICITUDES: 

  • As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a travé do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es . Para o cal é necesario ter DNI electrónico.
  • Poderase cubrir en liña o formulario electrónico que corresponda en función da actividade en que desexan participar, a través da aplicación dispoñible desd a páxina web http://www.edu.xunta.es/axudasle, unha vez cuberto este formulario, gravarán os datos na aplicación en liña, o que xerará un documento en formato Adobe Acrobat que a persoa interesada deberá imprimir, asinar e entregar coa documentación correspondente nalgún rexistro.
  • Alternativamente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. En caso de enviarse por correo, o envío deberá ser certificado, co selo de Correos na primeira folla do formulario.


PRAZO DE SOLICITUDE: Do 28 de marzo ao 29 de abril. 


PERÍODO DAS ACTIVIDADES: Dende a última semana de xuño ata finais de agosto de 2014. 


Podes atopar máis información en: https://www.edu.xunta.es/axudasle/


viernes, 14 de marzo de 2014


Becas para participar nun programa de inmersión lingüística en Inglés 


REQUISITOS:

1.  Estar estudando no presente curso en algunha destas ensinanzas

a) Bacharelato

b) Graos medios de Formación Profesional

C) Graos medios de Artes Plásticas e Deseño

d) Grao medio de Ensinanzas Deportivas

e) Ensinanzas de idiomas de nivel intermedio ou avanzado


2. Ter a condición de becario neste curso

3. Ter superadas todas as materias no curso anterior e unha nota mínima 

de Notable en Inglés.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Cumprimentar o formulario de solicitude en www.mecd.gob.es


DURACIÓN DA ESTANCIA

Unha semana


LUGAR DA ESTANCIA: 

Centros situados no territorio español ofertados polas empresas que 

resulten adxudicadas polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.
Podes acceder o resto de información facendo clic aquíviernes, 7 de marzo de 2014

PROBAS FÍSICAS DE  APTITUDE PARA A ADMISIÓN NOS ESTUDOS DE CIENCIAS DA ACTIVIDADES FÍSICA E DO DEPORTE


Pincha na imaxe para acceder a información

PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E GRAO SUPERIORPrazo para a inscripción nos ciclos de grao medio: 31 de Marzo-11 de Abril

Prazo para inscripción nos ciclos de grao superior: 10-21 de Marzo

Realización da proba de acceso a grao medio: 4 de Xuño

Realización da proba de acceso a grao superior: 7 de Maio


O resto de información podes atopala se clicas aquí

jueves, 6 de marzo de 2014


O pasado 5 de Marzo pubricouse no BOE o Real Decreto 127/2014 que regula a Formación Profesional Básica. Se clicas na imaxe que hai por debaixo, podes atopar unha guía editada por Comisións Obreiras na cal se analiza as novedades que supón a  súa aplicación 

ESTOU EN 2º DE BACHARELATO E NON SEI O QUE FACER 

Seguramente moitos de vós vos atopades na mesma situación ca Nuria , é unha  estudante de 2º de bacharelato,que pensa que por un lado tería que escoller aquilo que lle gustase facer e por outra banda , algo que non fururo teña máis saídas laboráis. Por iso pediu axuda ó equipo de Tuitorientadores de Garda, que se trata dun proxecto coordinado por Albeto del Mazo e no que colaboran varios Orientadores . Neste documento aparecen as dúbidas que ten Nuria e a continuación as respostas de distintos Orientadores. Se ti eres un dos que lle pasa o mesmo, podes facelo enviando un correo electrónico o enderezo: tuitorientadordeguardia@gmail.com  ou tamén escribindo un un tuit dirixido a @Tuitorientador

viernes, 14 de febrero de 2014

jueves, 13 de febrero de 2014

PROBAS DE OBTENCIÓN DO TÍTULO DE GRADUADO EN ESO PARA MAIORES DE 18 ANOS EN GALICIA NO 2014


A Consellería de Educación convocou as Probas de obtención do Título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria para maiores de 18 anos no 2014, nas convocatorias de maio e setembro. 


 Pincha na imaxe para acceder a toda a información

Se pinchas na imaxe accedes a información


DATAS PARA A MATRÍCULA:

- Convocatoria de maio:  Do 24 de marzo  ao 4 abril de 2014, ambos os dous incluídos.
- Convocatoria de setembro: Do 1 ao 10 de xullo de 2014, ambos os dous incluídos.


DATAS DOS EXAMES:

- Convocatoria de maio: 31 de maio.
- Convocatoria de setembro: 12 de setembro.
En sesión de mañá e tarde.
 
REQUISITOS PARA PRESENTARSE Á PROBA: 

Poderán participar nestas probas as persoas que cumpran os seguintes requisitos: 

1. Ter cumpridos os dezaoito anos o día anterior á data de realización da proba. 

2. Non estaren en posesión do título de graduado en educación secundaria ou de calquera outro declarado equivalente para efectos académicos.
3. Non estaren inscritas para a superación das materias de 4º curso de educación secundaria obrigatoria establecidas no artigo 7, punto 5º da Orde do 21 de decembro de 2007 (DOG do 7 de xaneiro de 2008). 

As persoas matriculadas para a primeira convocatoria, se non superan a totalidade dos ámbitos da proba, consideraranse matriculadas para a segunda convocatoria sen que teñan que presentar nova documentación.

LUGARES PARA A MATRÍCULARSE NA CIDADE DA CORUÑA 

– Alumnado co primeiro apelido entre a letra «A» e a letra «L»: Centro EPA Eduardo

Pondal, rúa Pepín Rivero, 3.
– Alumnado co primeiro apelido entre a letra «M» e a letra «Z»: IES Rafael Dieste, prol.
Manuel Murguía/esq. Rda. de Outeiro.


ENLACE CON MATERIAIS PARA PREPARAR A PROBA:PODES DESCARGAR TODA A INFORMACIÓN NOS SEGUINTES ENLACES:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...