domingo, 19 de diciembre de 2021

  QUERO SER EDUCADOR SOCIAL

Laura  Barejano Domínguez, educadora social do Concello de Oleiros, estivo coa rapazada de 4º de ESO e 1º de Bacharelato, o pasado 15 de febreiro para falarlles do que fan estes profesionais. 

Non foi só unha charla expositiva dos acometidos cos que se atopa no día a dia do seu traballo. A sesión de non máis de 50 minutos estaba deseñada con dinámica de grupos, na que primeiramente e a modo de introdución, o alumnado tivo que escoller dúas problemáticas sociais que lles preocupaban, para posteriormente facer unha posta en común. Estas foron as temáticas escollidas:

 • Violencia de xénero
 • Inmigración
 • Desigualdade de xénero
 • Homofobia
 • Obesidade
 • Crisis opiaceos
 • Medioambiente
 • Bulling
A continuación e para analizar os conceptos de xustiza social, igualdade e liberdade visualizaron este video.


A continuación, e cunha breve exposición explicounos,  que contribuir ao desenvolvemento integral, facilitar a inclusión e benestar, participación e promoción social das persoas, grupos e comunidades sería o obxectivo principal da educación social. Tamén nos contou de maneria breve, como se traballa:
 • Deseñando, aplicando e avaliando plans, programas e proxectos
 • Traballando en equipos multidisciplinares con outros profesionais: traballador social, terapeuta ocupacional, animador sociocultural, psicólogos...
 • Acollendo e acompañando para conseguir como fin último a autonomía das persoas
 • Colaborando en rede entre diferentes entidades e institucións
Seguidamente, os alumnos tiveron que debatir por grupos, que características persoais deberían ter os educadores sociais: Estas foron as conclusións ás que chegaron:
 • Ser empático
 • Ser comprensivo
 • Non xulgar
 • Ser tolerante
 • Ter paciencia
 • Ter vocación
 • Ser extrovertido
 • Ser organizado
 • Ser xeneroso
 • Ser implicado
 • Saber escoitar
 • Ser solidario
 • Ter a mente aberta
 • Ser socialbe
 • Ter intelixencia emocional
 • Ser optimista
Hai que destacar a extraordinaria sensibilidade que o alumnado tivo, para apuntar todas estas aptitudes e que se poden ver reflectidas nesta imaxe que a relatora nos amosou: 


E xa para rematar, Laura relatou a sua experiencia laboral en anos anteriores, desenvolvendo a súa traxectoria profesional en distintos ámbitos laborais, que cito a continuación:
 • Dinamizadora sociocultural nun pobo de Logroño
 • Dinamizador dun programa ocupacional nun centro residencial de persoas con discapacidade intelectual en Santiago
 • Titora de inserción laboral no concello de Santiago de Compostela
 • Traballando na Cruz Vermella en proxectos educativos de participación e intervención social e tamén facendo labores de acompañamento a persoas en situación de exclusión severa.

domingo, 12 de diciembre de 2021

 A USC NO NEIRA VILAS UN ANO MÁIS

O programa A ponte da USC ten entre os seus cometidos, tender pontes entre a universidade e os centros de ensino medio para facilitar información e orientación ós futuros estudantes universitarios.

Este curso foi Celso Rodríguez, profesor da USC da facultade de Matemáticas, quen fixo a presentación da Universidade de Santiago e as probas ABAU e ó acceso á universidade, ó alumnado de 2º de Bacharelato. 

Estivo con nós o pasado 1 de decembro. En representación do centro, quixera agradecer a dispoñibilidade desta Universidade, para acudir de xeito presencial ó noso centro, neste segundo curso académico Covid. As circunstancias tan especiais derivadas da situación epidemiolóxica trouxeron consigo a duplicidade das charlas nos dous grupos de bacharelato.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...