lunes, 28 de agosto de 2017

OCUPACIÓNS LABORAIS DAS FAMILIAS PROFESIONAIS

Que podo descubrir con este panel interactivo?

 • Postos de traballo das familias profesionais
 • Aptitudes que preciso
 • Estudos de FP que teño que facer para cada ocupación
 • Onde podo cursar estes estudos
 • Datos de inserción laboral ( actualizados a Xuño de 2017 )
E como sempre, non te esquezas de pasar o rato,  para acceder ás ligazóns

lunes, 21 de agosto de 2017

BECAS PARA ESTUDOS UNIVERSITARIOS 2017/2018

BECAS E AXUDAS PARA ALUMNOS CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO


1. Destinatarios

 • Alumnos afectados por TDAH que requiran apoios e atencións educativas específicas.
 • Alumnos que presenten necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade ou trastorno grave de conducta para familias numerosas
 • Alumnos con necesidades específicas de apoio educativo asociados a altas capacidades

2. Documentación

Para o alumnado con discapacidade ou trastorno grave de conducta  deberán acreditar:

 • Certificado dun equipo de valoración e orientación dun centro base do Instituto de Maiores e de Servizos Sociais
 • Certificado dun equipo de orientación educativa e psicopedagóxica ou departamento de orientación
 • Certificado de discapacidade
Para o alumnado con reeducación pedagóxica da linguaxe, ademáis da mencionada, deberá presentar: 
 • Certificación expedida polo inspector de zona na que se acredite a necesidade de recibir estes tratamentos pola inexistencia ou insuficiencia da atención pedagóxica proporcionada polo centro e a inviabilidade de matriculación do alumno nun centro no que dispoña do servicio.
 • Informe específico do equipo de orientación específico ou departamento de orientación no que se detalle o número de horas semanais para a súa corrección. 
 • Memoria expedida polo centro reeducador que preste os servizos. 
Para o alumnado con altas capacidades intelectuais

 • Certificado dun equipo de orientación educativa e psicopedagóxica ou departamento de orientación
 • Memoria expedida polo centro reeducador 
3. Prazo de presentación

Desde o 13 de Agosto de 2017 ata o 28 de Septiembre de 2017

4. Presentación da solicitudes

Acceso ó servizo online

AXUDAS E CUANTÍAS
Enseñanza

Ata 862 Euros
Transporte Interurbano
Ata 617 Euros

Comedor Escolar
Ata 574 Euros

Residencia Escolar
Ata 1. 795 Euros

Transporte fin de semana
Ata 442 Euros

Transporte urbano
Ata 308 Euros

Libros e material didáctico
Ata 105 Euros: EP, ESO, FPB
Resto de niveis postobligatorios: 204 Euros


Reeducación logopédica e da linguaxe
Ata 913 Euros

Alumnos con  altas capacidades
Ata 913 Euros


UMBRAIS DE RENTA
Familias dun membro

11.937 Euros
Familias de dous membros
19.444 Euros
Familias de tres membros
25. 534 Euros
Familias de catro membros
30. 287 Euros
Familias de cinco membros
43. 370 Euros
Familias de seis membros
38. 313 Euros
Familias de sete membros
42. 041 Euros

Familias de oito membros
45. 744 EurosPara ampliar información:

Acceso ó texto da convocatoria
Páxina do Ministerio de Educación


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...