domingo, 5 de febrero de 2023

 ENCONTROS NA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO


O Xoves da semana pasada, día 2 de Febreiro, o alumnado de 2º de Bacharelato visitou aquelas facultades que tivo que escoller,  con anterioridade. Este ano os itinerarios de máis preferencia foron:
 • Ciencias da Educación e Traballo Social
 • Mediciña e Enfermaría
 • Económicas e Empresariais
 • Matemáticas e Física
 • Psicoloxía
Este ano, alá me fun, cas alumnas e alumnos que estaban interesados no primeiro do percorridos, antes mencionado.
Na facultade de Ciencias de Educación, recibiunos o vicedecano da facultade. Éstas son algunhas notas a reseñar, do que nos contou: 
 • Despois de Mediciña é a segunda facultade máis grande de Galicia
 • Na actualidade, a devandita facultade ten dous edificios. 
  • Un está no campus Norte, que é onde se imparten os graos de:
   • Grao en Mestre de Educación Infantil
   • Grao en Mestre de Educación Primaria
   • Dobre Grao en Mestre en Educación Infantil e Primaria
  • O outro edificio está no campus Sur. Neste pódense estudar:
   • Grao en Educación Social
   • Grao en Pedagoxía
 • Co tempo, desaparecerá o edificio do campus norte e todos os graos, citados antes, estudaranse no campus Sur.
 • Unha vez cursados os dous primeiros anos, nos graos de Educación Infantil e Primaria, hai tres mencións para poder especializarse:
  • Mención en Inglés
  • Mención en Atención á Diversidade
  • Mención en Música
 • No campus de Lugo, que pertence ,a UDC, na facultade de Ciencias de Educación pódese cursar a mención en Eduación Física.
 • Os prácticum pódense facer tanto en escolas de educación infantil como en colexios de educación infantil e primaria. Tamén se poderían cursar en aulas hospitalarias, aínda que na actualidade só se ofertan no Grao en Pedagoxía.
Na segunda parte da mañan, visitamos a facultade de Traballo Social. Aspectos a destacar:
 • É un centro adscrito a USC. Para que nos fagamos unha idea do que esto supón, podería ter unha equivalencia co que coñecemos como ensinanza concertada.
 • Impártese tamén en Ourense.
 • Aínda que o proceso de preinscripción se inicia, dun xeito regular, a través de NERTA como no caso dos restantes graos, a finalización remata na propia facultade por tratarse dun centro adscrito.
 • Este grao require:
  • Un  elevado compromiso social.
  • Boa disposición para traballar en grupo ( psicólogos, educadores sociais...)
 • É a antigua titulación de asistente social. 
 • Ámbitos nos que intervén un traballador social:
  • Servizos de atención  a adicións
  • Servizos de proteción a menores
  • Xulgados de menores
  • Gabinetes de orientación familiar
  • Servizos de atención á persoas imigrantes
  • Centros de atención á persoas maiores
  • Centros de atención á persoas con discapacidade
  • Centros de atención á muller.

jueves, 5 de enero de 2023

PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR 

Accede a información clicando nos distintos apartados para saber máis. Din que a letra entra mellor, se se presenta en varios canais sensoriais. É un dos principios da mirada DUA: ofrecer distintos formatos de presentación.


martes, 4 de octubre de 2022

lunes, 12 de septiembre de 2022

PLAN ESPECÍFICO DE REFORZO PARA ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES

Segundo o artigo 51 da Orde de atención á diversidade do 8 de setembro de 2021:


1. O alumnado de educación secundaria obrigatoria que se promova de curso con materias sen superar deberá seguir un plan de reforzo en cada unha desas materias, destinado á súa recuperación e á súa superación. 


2. O plan de reforzo será elaborado polo profesorado que imparte a materia que a alumna ou o alumno teñan pendente de superar, baixo as directrices do correspondente departamento didáctico e co coñecemento do

ligatures: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">profesorado titor, e terá como referentes os obxectivos da materia e a contribución á adquisición das competencias. Igualmente, será un plan que se adapte ás particularidades de cada alumna ou alumno destinatarios. O departamento didáctico velará pola realización do plan por parte da alumna ou do alumno. 


Este é un posible modelo para darlle uso.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...