jueves, 11 de octubre de 2018

INFORMACIÓN PARA AS FAMILIAS

O próximo luns día 15, cada titor reunirase coas familias do seu grupo, para unha primeira toma de contacto. Na presentación que aparece máis abaixo, aparecen datos de interese, que se estima que as familias deben de coñecer e que posiblemente os titores comentarán na reunión.


Consideramos que a familia é unha peza clave no proceso de formación do alumnado. Polo tanto a colaboración é fundamental. Algunhas consideracións xa aparecen recollidas na presentación, máis, queremos facer fincapé nas seguintes:

Hábitos e organización do estudo
 • Unha vez que comence o curso, axuden ós seus fill@s para que elaboren un horario de estudos.
 • Non só se trata de facer deberes, senón que tamén terá que dedicar tempo a facer repasos, preparar resúmenes ou adelantar traballo. Desconfiar de mensaxes tipo: "non teño nada que estudar", "non hai exames"...
 • A dedicación diaria é a mellor medida para previr dificultades
 • A misión da familia é supervisar esta dedicación: 
 1. Recordándolles horarios.
 2. Falando sobre as materias que están vendo na clase.
 3. Asegurándose de que dispón do material necesario.
 4. Axudándolles a evitar présas de última hora, na entrega de traballos ou preparación de exames.
 5. Supervisando a axenda escolar, no caso de tratarse de alguén despistado e desorganizado.
 6. Mantendo un ambiente de estudo axeitado, tratando de eliminar todas aquelas distraccións que poidan interferir.
Seguimento do proceso de aprendizaxe

 • Os pais deben de estar informados da marcha do seu fill@ e non esperar aos resultados das avaliacións
 • Manter entrevistas ao longo do curso co titor@s e profesores, acudindo sempre que se lle requira e adoptando medidas que se lle aconsellan, se fose necesario.
Controlar o tempo en internet

 • Nestas idades pode aumentar significativamente o tempo que pasa por causas das redes sociais.
 • Dende un principio é convinte marcar uns horarios, unhas normas estrictas sobre o seu uso que haberá que supervisar.
 • Os abusos neste aspecto, adoitan ser o principio de fracasos nos estudos.
 • En algúns casos, é necesario que a familia negocie co seu fillo e estableza un especie de contrato.
 • Nestes casos, o fill@ poderá disfrutar dunha serie de privilexios se cumple o horario de estudo e acada resultados axeitados.
Coñecer o seu círculo de amizades

 • Nestas idades, o círculo de amig@s ten  unha grande influencia sobre o adolescente.
 • O paso a secundaria é o momento donde se establecen novas relacións. É bastante habitual que se cambie de amig@s porque precisan explorar e atopar con quen compartir ideas, gustos e aficcións ( moda, gustos musicais..) Precisan sentir que encaixan socialmente.
 • Mantéñase informado e vixiante sobre as amizades: a presión entre iguais pode ser moi positiva pero tamén o contrario. Se o seu fill@ escolle amig@s con pouco interés polas tarefas escolares, é probable que esté menos disposto a estudar. Este exemplo tamén é aplicable a outros ámbitos: saúde, comportamento...

martes, 25 de septiembre de 2018

CURSAR 1º DE BACHARELATO NO ESTRANXEIRO COMO POSIBILIDADE


Anualmente a Fundación Ortega convoca becas para cursar 1º de Bacharelato en Estados Unidos ou Canadá. Cubre o 100% do coste dos servizos:
 • Gastos de viaxe de ida e volta.
 • Tasas de escolarización e matrícula nun instituto público.
 • Aloxamento e manutención nunha familia de acollida
 • Seguro médico e de accidentes
 • Convalidación do curso académico
 • Unha pequena asignación semanal para gastos menores
Consulta o resto de información neste panel interactivo.

martes, 4 de septiembre de 2018

 PRAZO PARA SOLICITAR UN CICLO DE FP BÁSICA

Xa está aberto o prazo para facer unha FP Básica. Xa sabes, ao acabar podes seguir facendo un ciclo medio, despois deste un superior,  e.... rumbo á universidade!!!!. 

Preme nos títulos para ver como tes que facer. Para ir sabendo máis, non te esquezas de mirar, que prioridades ten cada ciclo de FP Básica para seguir estudando na Formación Profesional de grao medio. Este criterios serán de aplicación cando non hai suficientes prazas. En caso contrario, tanto mellor, poderías acceder a calquer ciclo. 

lunes, 3 de septiembre de 2018

ÚLTIMAS PRAZAS NOS CICLOS DE GRAO MEDIO


Consulta aquí as prazas que quedan dispoñibles e sen lista de espera, na FP de grado medio e superior, tanto en réxime ordinario como de adultos.

sábado, 1 de septiembre de 2018

GRAO INTERUNIVERSITARIO DE PAISAXE

No presente curso dará comezo este novo grao. Estas novas ensinanzas universitarias serán impartidas en dous campus universitarios: Coruña e Lugo:

 • 1º e 2º curso na Escola Politécnica Superior de Enxeñaría da Universidade de Santiago de Compostela: campus de Lugo
 • 3º e 4º curso na Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña.
Este díptico recolle as saídas profesionais, o plano de estudos coa distribución das materias nos 4 cursos e outras informacións varias.


lunes, 20 de agosto de 2018

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...