sábado, 13 de enero de 2024

domingo, 7 de enero de 2024

PROTOCOLO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

En setembro de 2022, a Consellería de Educación publicou o protocolo de protección de datos persoais, xunto cunha guía de preguntas e respostas frecuentes para saber como actuar nos centros educativos.
Nela inclúesen numerosos aspectos que aportan claridade ás numerosas cuestións que se plantexan no día a día da nosa práctica docente e tamén orientadora. A modo de  exemplos, podemos atopar os seguintes:
  • dentro do exercicio dos dereitos en materia de protección de datos, hai un apartado referido aos informes psicopedagóxicos
  • dereitos en materia de videovixilancia nas instalacións do centro educativo
  • uso de whatsapp e mensaxería instantánea
  • captación e difusión de imaxes do alumnado
  • publicación das cualificacións do alumnado
  • idade minima para o tratamento de datos persoais
  • recollida de datos para a función educativa e orientadora
Todos estos apartados, e algún máis recóllense nesta presentación. Tamén aparecen modelos editables do procolo de protección de datos que nos proporcionan modelos de autorizacións. 

jueves, 19 de octubre de 2023

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...