jueves, 11 de octubre de 2018

INFORMACIÓN PARA AS FAMILIAS

O próximo luns día 15, cada titor reunirase coas familias do seu grupo, para unha primeira toma de contacto. Na presentación que aparece máis abaixo, aparecen datos de interese, que se estima que as familias deben de coñecer e que posiblemente os titores comentarán na reunión.


Consideramos que a familia é unha peza clave no proceso de formación do alumnado. Polo tanto a colaboración é fundamental. Algunhas consideracións xa aparecen recollidas na presentación, máis, queremos facer fincapé nas seguintes:

Hábitos e organización do estudo
 • Unha vez que comence o curso, axuden ós seus fill@s para que elaboren un horario de estudos.
 • Non só se trata de facer deberes, senón que tamén terá que dedicar tempo a facer repasos, preparar resúmenes ou adelantar traballo. Desconfiar de mensaxes tipo: "non teño nada que estudar", "non hai exames"...
 • A dedicación diaria é a mellor medida para previr dificultades
 • A misión da familia é supervisar esta dedicación: 
 1. Recordándolles horarios.
 2. Falando sobre as materias que están vendo na clase.
 3. Asegurándose de que dispón do material necesario.
 4. Axudándolles a evitar présas de última hora, na entrega de traballos ou preparación de exames.
 5. Supervisando a axenda escolar, no caso de tratarse de alguén despistado e desorganizado.
 6. Mantendo un ambiente de estudo axeitado, tratando de eliminar todas aquelas distraccións que poidan interferir.
Seguimento do proceso de aprendizaxe

 • Os pais deben de estar informados da marcha do seu fill@ e non esperar aos resultados das avaliacións
 • Manter entrevistas ao longo do curso co titor@s e profesores, acudindo sempre que se lle requira e adoptando medidas que se lle aconsellan, se fose necesario.
Controlar o tempo en internet

 • Nestas idades pode aumentar significativamente o tempo que pasa por causas das redes sociais.
 • Dende un principio é convinte marcar uns horarios, unhas normas estrictas sobre o seu uso que haberá que supervisar.
 • Os abusos neste aspecto, adoitan ser o principio de fracasos nos estudos.
 • En algúns casos, é necesario que a familia negocie co seu fillo e estableza un especie de contrato.
 • Nestes casos, o fill@ poderá disfrutar dunha serie de privilexios se cumple o horario de estudo e acada resultados axeitados.
Coñecer o seu círculo de amizades

 • Nestas idades, o círculo de amig@s ten  unha grande influencia sobre o adolescente.
 • O paso a secundaria é o momento donde se establecen novas relacións. É bastante habitual que se cambie de amig@s porque precisan explorar e atopar con quen compartir ideas, gustos e aficcións ( moda, gustos musicais..) Precisan sentir que encaixan socialmente.
 • Mantéñase informado e vixiante sobre as amizades: a presión entre iguais pode ser moi positiva pero tamén o contrario. Se o seu fill@ escolle amig@s con pouco interés polas tarefas escolares, é probable que esté menos disposto a estudar. Este exemplo tamén é aplicable a outros ámbitos: saúde, comportamento...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...