sábado, 18 de noviembre de 2017

NOVIDADES NA OFERTA DA UNIVERSIDADE DE A CORUÑA E OUTRAS INFORMACIÓNS VARIAS


O pasado Luns, 6 de novembro, a Universidade de A Coruña, convidou ós directores e orientadores dos centros, a participar  nunha xuntanza. Tivo por finalidade dar a coñecer a oferta de actividades, que esta universidade ten programado para o futuro estudantado do curso 2017/18. A continuación, expoño un resumo das consideracións máis importantes:

DOUS NOVOS TÍTULOS DE GRAO ( curso 2018/19 )

 1. Grao  en Xestión Industrial da Moda: Ofertaranse 50 prazas e POSIBLIMENTE estará vinculado a rama de coñecemento de Ciencias Sociais e Xurídicas e lóxicamente os parámetros de ponderación aínda están por determinar. Aínda que está máis orientado á Xestión Industrial tamén incluirá coñecementos en deseño de moda. Na elaboración e deseño do título contouse coa colaboración coas empresas do sector téxtil como é o caso de INDITEX. Para disfrutar dalgún programa de ERASMUS en universidades estranxeiras van a esixir un B2 en Inglés.
 2. Grao en Paisaxe: trátase dun grao interuniversitario. Os dous primeiros cursos impartiranse na Universidade de Santiago ( campus de  Lugo ) e o resto na universidade de A Coruña. Teñe previsto regular o plan de materias ou créditos non superados de 2º curso para 3º, priorizando estar matriculado na universidade na que están a cursar máis materias e facilitarlles algunha titoría, ben presencial ou á distancia, para superalas .É unha aposta grande dende diferentes institucións. Tamén ofertarán 50 prazas. Igual  que no caso anterior, están por regular os parámetros de ponderación.
TITULACIÓNS PREVISTAS PARA O CURSO 2019/20 ( pendentes de aprobación)

 1. Ciencias e Enxeñaría de datos e Informática: haberá 50 prazas.
 2. Creación, Animación e contidos dixitais : será simultánea con Comunicación Audiovisual: haberá 50 prazas.
TITULACIÓNS QUE PODERÁN  ADOPTAR ALGUNHA TRANSFOMACIÓN (curso 2019/20 ) 

 1. Grao en Información e Documentación: Incorporación de contidos dixitais para responder ás necesidades do mercado laboral. Haberá pasarelas para incorporarse ó novo grao, para aqueles alumnos que non teñan rematada a titulación.
 2. Doble grao en Administración e Dirección de Empresas e empresarias: tamén terá cambios.
 3. Grao en Enxeñaría Eléctrica: terá un formato dual. Esto quere dicir que parte da súa formación académica levarase a cabo en empresas.
TITULACIÓNS QUE DESAPARECEN

 1. Doble grao de Ciencias Empresariais e Arquitectura: pouca demada deste grao

ACCIÓNS ENCAMIÑADAS A DAR A COÑECER A OFERTA FORMATIVA DA UDC 

 1. Visitas dos alumnos ós campus de A Coruña.
 2. Visitas dos alumnos ós campus de Ferrol.
 3. Visita ó Centro de Investigación de Ciencias Avanzadas (CICA)
 4. Visita ó Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil ( CITEE )
 5. Visita ó Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e Comunicación ( CITIC)
 6. Visita ó Instituto Universitario de Medioambiente
 7. Visita o Centro de Innovación Tecnolóxica ( campus de Ferrol )
 8. Charlas informativas sobre titulacións universitarias.
 9. Charlas de divulgación científica.
 10. Charlas genéricas: ABAU, EEES, becas e axudas, grados da UDC...
LIGAZÓN RELACIONADO: ( novidades nas tres universidades galegas )

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...