jueves, 25 de mayo de 2017

CONSULTA AS NOTAS DE CORTE DE TODAS AS UNIVERSIDADES DE ESPAÑA


Neste taboleiro están as notas de corte de todas as Universidades de España, tanto públicas como privadas. Están organizadas por Comunidades Autónomas. Recorda que a nota de corte, non é unha nota que esixa cada Universidade, senón que é a nota do alumno, a quen lle adxudicaron a última praza de cada grao universitario.

Hecho con Padlet

miércoles, 24 de mayo de 2017

DENDE Ó BACHARELATO Á UNIVERSIDADE

Esta presentación contén información sobre:
 • Organización do Sistema Educativo
 • Criterios de promoción e titulación no Bacharelato
 • Itinerarios en 2º de Bacharelato
 • A nova selectividade: ABAU ( Avaliación do Bacharelato e acceso á Univesidade)
 • Parámetros de ponderación
 • O modelo universitario do Espazo Europeo de Educación Superior
 • Oferta de prazas nos Graos Universitarios de Galicia para o curso 2017/18
 • Exemplificación do plan de estudos do grao de bioloxía

martes, 23 de mayo de 2017

OS ESTUDOS SUPERIORES DE DESEÑO PODEN SER OUTRA POSIBLIDADE

Se aínda non tes moi claro que camiño escoller, os estudos de deseño de moda, de producto,  de interiores e gráfico poden ser outra opción para pensar. Recorda que os títulos son interactivos.

E SE QUERO FACER  ESTUDOS SUPERIORES DE CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DE BENS CULTURAIS

Sí, esta é outra das alternativas que nos ofrecen as ensinanzas de réxime especial. Na nosa Comunidade Autónoma ofértanse en Pontevedra. Ó ser especiais,  teñen unha proba de acceso. Así que mira esta presentación,  se tes curiosidade por ver como se accede.. 

lunes, 22 de mayo de 2017

COMO É O ACCESO A ARTE DRAMÁTICO?

Se estás pensando en presentarte á proba para acceder o estudos de Arte Dramático que se ofertan en Vigo, sín dúbida, este é o teu post. Non esquezas premer ou pasar o rato polos títulos saber maís...

viernes, 19 de mayo de 2017

OPCIÓNS PARA ESTUDAR FÓRA  DA TÚA   CASA 

Se finalmente tes que ir a vivir fóra do teu domicilio familiar, dalle ó rato para ver que opcións hai na nosa Comunidade Autónoma. A Universiadade de Santiago xa ten publicada a convocatoria para o curso vindeiro 2017/18.

jueves, 18 de mayo de 2017

DENDE A FORMACIÓN PROFESIONAL Á UNIVERSIDADE

Os cambios normativos permiten que a elección da Formación Profesional, sexa un alternativa real para o alumnado que quere completar o seu itinerario formativo nun perfil profesional. 

Se das un paseo virtual por esta presentación descubrirás como dende o primeiro peldaño da Formación Básica podes chegar a ben arriba ata a Universidade, do mesmo xeito, que se cursas o bacharelato.

miércoles, 17 de mayo de 2017

INFOMACIÓN SOBRE O BACHARELATO E O  ACCESO Á UNIVERSIDADE

Información que aparece neste documento:
 • Un organigrama do Sistema Educativo.
 • Modalidades e tipos de materias do bacharelato.
 • Continuidade das materias de 1º e 2º de bacharelato.
 • Itinerarios educativos do noso centro educativo.
 • Criterios de promoción e repetición.
 • Consideracións fudamentais da ABAU ( Avaliación Bacharelato Acceso Universidade )
 • Parámetros de Ponderación
 • Relación entre as ramas de coñecemento dos graos universitarios e algunhas materias do bacharelato
 • Sistema Universitario Galego

martes, 16 de mayo de 2017

PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESPAÑOLAS


Neste panel recóllense os parámetros de ponderación de case todas as Universidades Públicas do estado español. A fonte de información procede da orientadora Neli Aramendia que os ten publicados no seu blogue.

Hecho con Padlet

domingo, 14 de mayo de 2017

OUTRAS ALTERNATIVAS ÁS ENSINANZAS DE RÉXIME ORDINARIO


Nesta presentación, aparece información relativa ás ensinanzas de réxime especial. Convén que pases o rato por enriba dalgúns títulos interactivos para poder ter maís datos.

viernes, 12 de mayo de 2017

TODO O QUE PRECISAS SABER PARA SOLICITAR A BECA XERAL DO MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Aquí atoparás información sobre como foi a  convocatoria xeral de becas, do Ministerio de Educación, do curso no que estamos. Ten en conta que no pasado curso pubricouse no mes de agosto. A solicitude faise por Internet e previamente tes que rexistrarte na páxina do Ministerio. As bases e requisitos acostuman a ser as mesmas todos os anos. Parte dos mesmos, podes atopalo nesta colección de documentos:
 • Requisitos económicos
 • Requisitos académicos
 • Prazo de presentación
 • Cuantías das becas
 • Tipos de axudas
 • Guía de axuda moi ACONSELLABE con capturas de pantalla das diferentes seccións do formulario online, que terás que cubrir
 • Preguntas habituais
 • Ligazón ó formulario online ( operativo unha vez aberto o prazo )
Hecho con Padlet
HORARIO DAS ABAU E ALGUNHA INFORMACIÓN MÁIS

O curso de 2º de Bacharelato está chegando ó seu fin. A CIUG vén de publicar o horario das novas probas de acceso á universidade e o procedemento de matrícula, segundo as diferentes situacións de cada alumno, como é o caso do noso Instituto, no referente a dobre titulación: bacharelato español e Baccaleuréat Francés e alumnado que está cursando por segunda vez 2º curso. 

Hecho con Padlet

jueves, 11 de mayo de 2017

PROCEDEMENTO PARA A RECLAMACIÓN EN 2º DE BACHARELATO


lunes, 8 de mayo de 2017

VIDEOS DA UNIVERSIDADE DE LA RIOJA

Outra colección máis de videos para orientarse. Son de curta duración. A súa duración, en case todos eles,  é de menos dun minuto. Todos estes graos ofértanse nas universidades galegas, agás o grao de Enoloxía. 

Hecho con Padlet

martes, 2 de mayo de 2017

RESPOSTA A ALGUNHAS DÚBIDAS DOS ORIENTADORES


Dende fai varios anos, o Equipo de Orientación Específico da provincia de A Coruña, organiza uns Encontros con Orientadores. Nestas xuntanzas, Magdalena Duarte Blanco e Manuel Guerra Fernández, inspectores de educación, expoñen dúbidas e aclaracións sobre o noso desempeño profesional. Algunhas das máis salientables, dende o meu punto de vista, son as que recollo neste documento. Enlace ó documento PDF para a descarga

lunes, 17 de abril de 2017

GUÍA DE ACCESO A ESTUDOS SUPERIORES 2017


Non deixes de consultar esta guía, se aínda andas na procura de máis información, para facer unha escolla que determinará o teu futuro. Está elaborada polo CMIX ( Centro Municipal de Información Xuvenil ) do Concello de A Coruña.

Hecho con Padlet

sábado, 8 de abril de 2017

VIDEO-TITORIAIS DE ACCESO Á UNIVERSIDADE

O SIOPE da Universidade de Vigo non escatima en recursos á hora de promover información e orientación ó alumnado, tal e como se pode comprobar nestes videos titoriais e tamén, nos editados para proporcionar información para todos os graos da súa universidade. 
Hecho con Padlet

viernes, 7 de abril de 2017

VIDEOS DOS GRAOS UNIVERSITARIOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO
O SIOPE ( Servizo de Asesoramento ó Estudante ) ven de publicar unha colección de videos que recolle as aportacións de profesores e estudantes dos distintos graos, organizados en diferenes áreas:

1. ENXEÑARÍAS

- Enxeñaría Agraria
- Enxeñaría Forestal
EnxeñaríaTecnoloxías Industriais
EnxeñaríaOrganización Industrial
- Enxeñaría Mecánica
- Enxeñaría da Enerxía
- Enxeñaría Informática
- Enxeñaría Aeroespacial
- Enxeñaría de Telecomunicacións
- Enxeñaría en Recursos Mineiros e Enerxéticos
- Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática


2. CIENCIAS
- Bioloxía- Ciencias do Mar- Química- Ciencias Ambientais- Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

3. SANIDADE
- Enfermaría- Físioterapia

4. Educación e Asistencia
- Educación Infantil- Educación Primaria- Educación Social- Ciencias da Actividade Física e do Deporte- Traballo Social

5. Comunicación e Publicidade
- Comunicación Audiovisual - Publicidade e Relación Públicas

6. Leis
- Dereito- Relacións Laborais e Recursos Humanos- Dirección e Xestión Pública- ADE+Dereito7. Economía e Empresa 
- Administración e Dirección de Empresas- Dirección e Xestión Pública- Economía- Turismo- Comercio8. Idioma e Linguas

- Traducción e Interpretación
- Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
- Linguas Estranxeiras9. Artes e Humanidades
- Belas Artes- Xeografía e Historiasábado, 1 de abril de 2017

CALENDARIO DAS ABAU E OUTRAS DATAS IMPORTANTES

Parece lóxico que despois de ter claro, cales son as materias obxecto de exame, das probas ABAU, tamén convén saber cal é o seu calendario e outras datas, no relativo, tanto a solicitude de prazas nos graos universitarios como matrícula.

jueves, 30 de marzo de 2017

E DESPOIS DUNHA LONGA ESPERA... XA PODEMOS CONTAR QUE É A ABAU (AVALIACIÓN DO BACHARELATO E ACCESO Á UNIVERSIDADE )


Hoxe mesmo estivo con nós, Pedro Armas, presidente da Comisión Interuniversitaria Galega ( CIUG ). Esta comisión ten,  entre os seus cometidos, organizar e deseñar as probas de acceso á universidade. 

Aínda que finalmente esta proba ( máis coñecida no seu día como reválida) non é condición para acadar o título de bacharelato, a implantación da LOMCE nesta etapa, supón unha serie de cambios, en relación as probas PAU ( selectividade ) de antes.

Antes de meterse de cheo a explicar a estructura e organización da ABAU, Pedro Armas, fixo fincape na garantía do anonimato das materias do examen, xa que non figura o nome do alumno no momento da realización e corrección, senón que vai asociado a un código. 

Tamén indicou, que case con total probabilidade, as probas extraordinarias de setembro se adiantarían a xuño para o alumnado de 2º Bacharelato, a partires do curso vindeiro.

Esta e a presentación pola que se guiou o relator para aclarar, como queda todo o relativo a ABAU, despois de tantas reviravoltas que CIUG, Consellería de Educación e representantes da Universidade lle deron a estas probas.Con todo quedan algúns flecos pendentes de regular, e que no caso do noso centro a relevancia é a destacar:

1º Xa comentei nunha entrada anterior, que o noso IES é de referencia por ser un centro Plurilingüe en Francés e a maiores por ter implantado o Bachibac ( bachillerato no sistema educativo español e francés ), sendo o único na nosa Comunidade Autónoma con esta dobre titulación. É indiscutible que este alumnado ten competencias lingüísticas destacadas neste idioma, razón pola cal era unha materia da súa escolla, na fase obrigatoria, a pesares de ser cursada como segunda lingua estranxeira. Na orde que regula as probas para este curso, indica que ten que ser obrigatoriamente a PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA. En palabras de Pedro Armas indícase que probablemente esta situación cambiará, para poder arranxar esta casuística pola cal moitos alumnos do noso territorio galego, poderían verse afectados.

2º Tampouco se regula algo establecido polo governo central na disposición transitoria dunha orde do 22 de Decembro, segundo o cal un alumno repetidor que estivese a cursar materias do currículo LOE, estaría exento de presentarse a fase xeral destas probas e teríaselle en conta a súa media do bacharelato, para o acceso á universidade. En calquer caso, o alumnado no noso centro que se atopa nesta situación e case me atrevería a dicir o de todos centros de Galicia, están repetindo co currículo LOMCE. Este colectivo de alumnos, segundo información facilitada por Pedro Armas, non terían que presentarse a devandita parte da fase xeral e o que é máis, solicitaría praza nos distintos graos, con igual concorrencia competitiva cos demáis, sendo este proceso diferente noutras comunidades autónomas, xa que serían aspirantes a prazas despois de asignarlle praza o alumnado que non está a repetir e ten superada a ABAU.

Ligazón á normativa ABAU
Parámetros de ponderación
Ligazón ó Nerta
Calendario ABAU e outras datas de acceso á Universidade

domingo, 26 de marzo de 2017

SEGUIMOS A TER MÁIS RELATORES DA UNIVERSIDADE  NO NOSO CENTROEsta vez a universidade de A Coruña, estivo representada por Fisioterapia, Ciencias da Actividade Física e do Deporte e o dobre grao de Turismo e Empresariais. Estiveron dirixidas a alumnado de 4º de ESO e bacharelato. 

Como datos interesantes, dicir que unha das razóns polas que Fisioterapia ten poucas prazas e por conseguinte unha nota de corte moi alta, é porque ó ser un grao con moito carga de horas de prácticas, os grupos son moi reducidos. A duración media dos alumnos para terminar este grao é de 4 anos e medio. Teñen un máximo de 12 prazas para alumnos procedentes doutra titulación da mesma rama de coñecemento. 

Con respecto o grao de Ciencias da Actividade Física e do Deporte, foron dous alumnos de prácticas os que presentaron estes estudos. Explicaron como son as probas físicas para acceder a este grao. Tamén fixeron fincapé en que o alumnado de 1º de Bacharelato podía presentarse as devanditas probas porque teñen validez ata dous anos. Outra cuestión de interese é que a súa superación tamén permite acceder a este grao en Pontevedra, non sendo posible ó revés. O prazo para inscribirse remata o 31 deste mes e hai dúas datas de realización: 22 de abril e 20 de xuño. 

Estas son as presentacións que os relatores utilizaron para explicarlles ós alumnos a información dos distintos estudos.

domingo, 12 de marzo de 2017

VEN ÓS CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERÁN


Se che gusta a ciencia, esta é unha boa ocasión para divertirse nas vacaións de verán. Aquí podes atopar toda a información que precisas clicando nos botóns interactivos.

sábado, 11 de marzo de 2017

A Universidade de Vigo tamén estivo no noso centro.


Despois das últimas novas, actualizo esta entrada publicada nunha data anterior
O pasado mércores 1 de Febreiro, estivo con nós Carmen Álvarez Veleiro, xefa do negociado do SIOPE (Servizo de Información e Orientación ó alumnado) representando á Universidade de Vigo. A charla estivo dirixida a 2º de Bacharelato. 

Como comentaba antes,  é un servizo de asesoramento,  e polo tanto,  parece lóxico que a charla debería de estar centrada en aspectos xerais,  como os graos que se ofertan nos tres campus universitarios ( Ourense, Vigo e Pontevedra), residencias, servizos que ofrece, e demais... sen embargo non foi así, por varias razóns:

- Sobra dicir, que o tema estrela deste ano é a reválida que ven a sustituir as antigas PAU ( selectividade ). O nome "bonito" é EBAU. Eu chamaríalle "e-vou" se non fora porque a estas alturas de curso, aínda non sabemos NADA DE NADA...
- O alumnado está inquedo, non sabe qué materias terán máis peso para optar aquel grao da súa primeira elección, non sabe qué tipo de examen vai facer e un etc, etc, etc.
- As familias tamén manifestan o seu malestar por esta situación e os que deberíamos saber algo para dar respostas, tampouco sabemos nada.

Ante todo esto, Carmen Álvarez, con moi bo criterio,  decidiu falarlles dese examen misterioso EBAU, que foi un BORRADOR. Dito doutra maneira: " des-orientar en fase beta". A día de hoxe xa podemos falar de como van ser esas probas porque a orde xa está tramitada para ser publicada en DOG. Así que grazas a Carmen,  enlazo esta presentación que elaborou, para que  vexades como queda finalmente.Finalmente dicir, que un dos referentes do noso centro, é ser o único centro plurilingüe en Lingua Francesa, na nosa Comunidade Autónoma. Isto supón, que o noso alumnado, que ven cursando varias materias nesta lingua, ten  coñecementos neste idioma moi sólidos. Esta gran competencia lingüística permitíalles subir as cualificacións da parte xeral das anterior PAU, ó poder escollerse a segunda lingua estranxeira, como materia. Sen embargo, e sempre falando desa fase beta e tomando as directrices do que establece o governo central a través de BOE, esta situación parece que cambia. Así que o descontento do noso alumnado é por partida dobre.

Faltoume dicir antes, que Carmen fíxo entrega a todo o alumnado dun díptico coa oferta académica da universiadade de Vigo. Tampouco me podo esquecer de comentar, que houbo un grande interese polos alumnos e que o tempo foi escaso para intentar dar resposta a todas as inquedanzas que manifestaban. GRAZAS CARMEN!!!


viernes, 10 de marzo de 2017

AS MULLERES E OS HOMES BAIXO O MESMO SOLHoxe tiven, como cada venres, clase de valores en 1º ESO B. Xa levamos algún tempo traballando sobre o papel que desempeñan as mulleres nas nosas vidas. Moitas delas estiveron anuladas ou invisibles ó longo da historia. 

O alumnado estivo a facer unha labor de investigación sobre as mulleres nas súas familias. Tiveron que confeccionar unha árbore xenealóxica e escoller algunha antepasada que destacase pola súa contribución á sociedade ou a súa dedicación e entrega á familia. 

Analizamos porqué unha gran maioría adicouse a coidar da familia, ese rol tradicional que a sociedade esperaba delas, eses estereotipos de xénero, que aínda hoxe están moi arraigados na nosa sociedade.

Cada alumno expuxo oralmente quen foron as mulleres da súa familia e en moitos dos casos, que rol lles asignou esta sociedade machista. Eu diría que son mulleres 24/7. Sí , son as que traballaron e traballan as 24 horas do día e os sete días á semana.

Aproveitando que este mércores foi o día da muller traballadora, que mellor que facer unha exposición de todos os traballos feitos polos alumnos, no corredor do centro. FACER VISIBLES A ESAS MULLERES... Só nos faltaba poñer nomes a esos traballos que realzase e lles dese protagonismo. Para iso, púxenos a traballar en grupos cooperativos seguindo unhas recomendacións que atopei no blogue xustifica tu respuesta. (Espero poder poñer esto máis en práctica para sacar as miñas conclusións).

Saíron cousas tan interesantes como o título que fai honor a esta entrada. A consigna foi que pensasen en que as mulleres queríamos ser iguais cos homes, nen máis, nen tampouco menos...

sábado, 4 de marzo de 2017

AXUDAS PARA ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS CONVOCADAS POLA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN

1. Sabes o que son axudasle? Tal e como dí o título, son estadías durante o verán que che permiten ter máis competencia lingüística en Inglés

2. Donde se desenvolven? Lévanse a cabo na nosa Comunidade Autónoma. A súa xestión e organización corresponde a empresas coa debida cualificación, contratadas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

3. Quen pode beneficiarse destas axudas? Están destinadas ó alumnado de 1º, 2º, 3º e 4º da ESO, ou 1º e 2º de Bacharelato

4. Que requisitos hai que ter? 
 • Ter superadas todas as materias no curso 2015/16
 • Ter acadado no curso 2015/16 na materia de Lingua Ingles, unha cualificación mínima de  "6"
 • Non ter condedida outra axuda da mesma finalidade.
 • Estar en posesión do DNI ou NIE , tamén valería o pasaporte.
5. Canto tempo teño de prazo? Dende o 28 de Febreiro ata o 27 de Marzo ( incluído)

6. Como fago para cubrir a solicitude? Tes varias opcións:

 • Podes completar en liña o formulario electrónico premendo aquí, sempre e cando dispoñas dun certificado dixital por ter DNI eletrónico ou certificado dixital da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre. Tamén podes acceder se estás rexistrado na Consellería de Educación e , polo tanto, tes un usuario e un contrasinal.
 • Imprimir os anexos I e II da convocatoria, cubrilos debidamente e achegar a certificación de matrícula do curso no que estamos, certificación académica da materias cursadas no curso 2015/16 e a nota media obtida, autorización do titor/a legal para cosultar os datos económicos na Axencia Tributaria e aquela outra documentación que se recolle na orde que regulan estas axudas. Para ampliar información consulta a guía de axuda anexada máis abaixo )
7. Cando se poden disfrutar destas estadías?  Dende a última semana do mes de xuño ata finais do mes de agosto de 2017


UN ANO MÁIS VISITAMOS A UNIVERSIDADE DE A CORUÑA

Xa é o terceiro ano que o alumnado de 2º de Bacharelato visita as facultades e escolas universitarias do campus de Elviña, Oza e A Zapateira. Sempre que os acompaño, vénseme ó pensamento que cantos deles serán enxeñeiros, biólogos, químicos, fisiterapéutas e un largo etc, etc ou quen sabe que desempeños profesionais terán nun futuro. É a primeira toma de contacto co mundo universitario, que seguramente permanecerá na memoria de moitos deles. Algúns, aínda non saben o que facer, con todo quedar ben pouco para iniciar o seus estudos na universidade. 

O Sape ( Servizo de Asesoramento e Promoción do Alumnado) é quen organiza estas visitas. Establece varios percorridos segundo as ramas de coñecemento. Fomos dous profesores, os que acompañamos ó alumnado nas visitas.
Este ano estiven co alumnado que escolleu as facultades da rama de enxeñaría e arquitectura. Así que empezamos por Arquitectura e Arquitectura Técnica. Alí nos explicaron as diferenzas que hai entre estas dúas titulacións. Básicamente e para facerme entender, a primeira das citadas estaría relacionada co deseño e o proxecto dunha obra de edificación e a segunda, é dicir, o arquitecto técnico sería quen executa ese proxecto. Polo tanto estes dous profesionais teñen que traballar en equipo. O arquitecto técnico é o aparellador. Tamén nos contaron que o grao en Arquitectura necesita un ano de máster para poder exercer a súa profesión, esto supón un cómputo de 6 anos en total. 

Despois de agasaiarnos cun chocolate con churros a media mañán, fomos á Escola de Naútica. Penso que a todos nos quedou ben claro o perfil profesional do graduado en Náutica e Tecnoloxías Mariñas e o graduado en Náutica e Transporte Marítimo. Trátase, no primeiro caso,  do encargado de reparar as máquinas dun buque e que unha vez completados os seus estudos e con horas de navegación chegarían a ser xefes de máquinas. O segundo grao mencionado,  son os que van na ponte dos buques, os que pilotan os barcos e poden chegar a ser futuros capitáns de mariña mercantes. As saídas profesionáis son múltiples, dende traballar nunha torre de control marítimo, clubes náuticos, consignatarias que xestionan a documentación dun buque.... En ámbolos casos necesitan do master para chegar a ser, como xa se citou antes, capitán de mariña mercante e xefe de máquinas.

A continuación fomos á Facultade de Informática. Parece que vai ser a máis escollida entre o noso alumnado. Ensináronos as instalación máis destacadas, como o centro de cálculo. Tamén nos comentaron que teñen grupos de docencia en Inglés, o cal significa que algunhas das materias se imparten nesta lingua estranxeira, permitindo optar a unha dobre titulación, por ter un convenio cunha universidade do sur de Gales. Para isto, o alumnado ten que facer nesta universidade un dos cursos. Outra cuestión de interese é que as prácticas na empresa en 4º curso son remuneradas, segundo o número de horas.

E xa para rematar, tamén nos atenderon na Escola de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos. Alí se imparten os Graos de Enxeñaría en Tecnoloxía Civil e Enxeñaría en Obras Públicas. Amosáronnos varias maquetas para explicarnos a importancia que ten o cálculo de estructuras para as construccións, que hoxe en día, fanse con ferramentas tecnolóxicas. Con estos cálculos pódese saber a resistencia dos materiais para facer as construccións, tendo en conta os condicionamentos ambientais para poder propoñer un deseño. A finalidade é reducir peso, gañando en resistencia. Tamén explicaron que o aluminio é máis lixeiro co aceiro e que se están a utilizar materiais compostos como a fibra de carbono.

miércoles, 1 de marzo de 2017

OS 100 GRAOS UNIVERSITARIOS DE GALICIA


Neste documento de case cen páxinas , recollo  un centenar de graos que se ofertan nas tres universidades galegas. Na guía, faise unha descripción de cada grao, as saídas laborais de cada un, os campus donde se imparten e ás ligazóns para ampliar información. Os diferentes estudos están organizados por ramas de coñecemento para facilitar o seu manexo. 

Son consciente de que a guía sería moito máis completa,  se indicase aquelas materias do bacharelato que son imprescindibles para cada grao.  Tamén sería de interese, ter claro que aptitudes e habilidaes son fundamentáis para cada un deles.  Todos estes aspectos sinalados,   son pezas clave para facilitar a orientación ó alumnado  e non aparecen nas informacións das webs. Por todo isto, aproveito este post, para facer un chamamento ou un rogo á CIUG, para que lle faga este encargo,  ós responsables nas distintas facultades ou escolas universitarias. 

Ligazón para descargar o documento

sábado, 18 de febrero de 2017

ESCRITO A  POST-A 


Moitos de nós, grazas a revolución da web 2.0 atopamos un xeito de amosar o que facemos no día a día nos nosos centros, de expresar o que sentimos, de contarlle ó mundo enteiro o que pensamos, de poñer en palabras aquelas experiencias que nos gratifican e tamén,  porqué non,  de manifestar o noso malestar ou cabreo, de berrar ben alto, para ver se así, grazas ó eco-eco das redes sociais, eses alto falantes, lles poida chegar o que aquí quero dicir, ós nosos mandamáis.  

Como moitos de vós sabedes, no día de onte, houbo outra folga para derogar a LOMCE. Seguramente vos dades conta, de que non son devota desta lei por non decir que me dá noxo, pero se a estas alturas temos que rediseñar a organización do ensino, menuda feira... 

Escoitei ou lin, que os nosos xerifaltes, andan a debatir sobre o tan desexado pacto social para unha lei educativa, que sexa para moito tempo, que sexa transformadora, que responda ás necesidades sociais do século XXI... Serán capaces de entenderse? Deixarán de lado os seus intereses partidistas para chegar a un consenso? Daranse conta de que teñen que elborar unha lei, na que todas as alumnas e alumnos teñan cabida?  que sexa inclusiva e non segregadora?, que sexa capaz de dar unha resposta educativa a todos eles? , que non se perdan talentos e potencialidades de tantos alumnos que abandonan ó noso sistema educativo e que poderían ser esenciais para esas futuras profesións, que aínda están por inventar....?

Como dicía máis arriba a web 2.0... bueno agora debemos de ir por unha versión máis... 3.0 ou que sei eu... supuxo unha eclosión ( entre outras cousas ) de blogues de moitos profesionais que traballamos no eido educativo. Para min persoalmente foi algo máxico, por moitas razóns, pero se teño que destacar algunha, sería albiscar o que outros fan, facer o que outros fan, sendo un aprendiz en prácticas que aínda se está formando, aprendendo deses "profesores pico"...

Se escribo toda esta parrafada é, porque moitas veces penso, que se os nosos dirixentes fixeran o mesmo... poderían deixar a un lado todos os seus escarceos políticos e poñerse a ler tantas opinións, experiencias, reflexións, desacougos, debates dos que estamos a pé de obra, para poñerse a falar dun verdadeiro pacto pola educación. No Nadal de fai dous anos,  escribín unha carta os Reis Magos na que lles pedía algo parecido ó que acabades de ler, pero non me trouxeron os agasaios que pedín e máis penso que cumprín coas miñas obrigas...


jueves, 16 de febrero de 2017

DOUS PROFESORES DA ESCOLA DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS VEÑEN Ó NOSO CENTRO


Este mércores día 15 , estiveron con nós Ignacio Colominas, director da escola de enxeñaría,  e Iván Couceiro,  para falarnos das grandes obras de enxeñaría que desenvolve un titulado que remata os dous graos que se poden cursar: 

- Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil 
- Grao en Enxeñaría de Obras Públicas

Amosáronnos con imaxes algunhas das grandes construccións que requiren obras de enxeñaría.
- Portos loxísticos
- O canal de Panamá
- A Ponte de Rande
- Liñas de alta velocidade
- Metros lixeiros ou trens de superficie que son habituais en cidades non moi poboadas
- Presas para abastecernos, xerar electricidade e algunhas para evitar inundacións
- Parques eólicos no mar con maiores rendementos enerxéticos
- Plantas de xeración solar
- Depuradoras ou plantas de saneamento de residuos 
- Porto exterior da Punta Langosteira
- Centro de control de tráfico da DGT

Como dato curioso, tamén nos deron a coñecer que a Escola de Enxeñaría ten unha ONG ( Enxeñeiros sen fronteiras)  para suministro de auga e recollida de augas negras ( residuais ) en países menos desenvolvidos.

Fixeron fincapé en que un enxeñeiro,  non é so o profesional que visita as obras para ver como se van construindo, senón que ten que ter outras competencias profesionais, de suma importancia para a súa labor como o deseño do proxecto, o cálculo de estructuras mediante o ordenador e a xestión da posta en práctica dos devanditos proxectos.

A Escola de Enxeñaría conta cun laboratorio para facer ensaios e prácticas. Algún destes experimentos son:
- Asfaltos
- Cachos de diques
- Túnel de vento para o deseño de diques

Como dato de interese, indicaron que tanto as Matemáticas como a Física son materias fundamentales nestes graos e que o Debuxo Técnico, aínda que é necesario ter uns coñecementos básicos, tampouco hai que ser un experto.

Penso que foi bastante orientativo para o alumnado.Vimo un video,  no cal se recollían opinións de alumnos que están e estiveron a cursar estos graos. Transmitiuse como idea xeral, que non é unha titulación tan complexa como en principio podemos pensar, por suposto que hai que estudar,  pero que iso non impide ter tempos de ocio e socialización. Puxeron como exemplo que alumnos que accederon con uhas notas de acceso moi altas, non se adaptaron e deixaron os estudos sen rematar e sen embargo outros estudantes con notas máis humildes puideron rematala, ano a ano. 

Persoalmente, gustoume moito que insistisen en que tiñan que escoller un grao que realmente lles gustase e motivase porque esa formación iba a ser algo que  terían que desempeñar ó longo de toda unha vida laboral e que iso significaba moito tempo nas nosas vidas, por non dicir toda unha vida. Xa vedes, esto ten que ver co que facemos as orientadoras e orientadores, cando facemos labores de orientación vocacional, con preguntas tipo:  qué che gusta, qué che apasiona, con qué disfrutas...