lunes, 17 de abril de 2017

GUÍA DE ACCESO A ESTUDOS SUPERIORES 2017


Non deixes de consultar esta guía, se aínda andas na procura de máis información, para facer unha escolla que determinará o teu futuro. Está elaborada polo CMIX ( Centro Municipal de Información Xuvenil ) do Concello de A Coruña.

Hecho con Padlet

sábado, 8 de abril de 2017

VIDEO-TITORIAIS DE ACCESO Á UNIVERSIDADE

O SIOPE da Universidade de Vigo non escatima en recursos á hora de promover información e orientación ó alumnado, tal e como se pode comprobar nestes videos titoriais e tamén, nos editados para proporcionar información para todos os graos da súa universidade. 
Hecho con Padlet

viernes, 7 de abril de 2017

VIDEOS DOS GRAOS UNIVERSITARIOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO
O SIOPE ( Servizo de Asesoramento ó Estudante ) ven de publicar unha colección de videos que recolle as aportacións de profesores e estudantes dos distintos graos, organizados en diferenes áreas:

1. ENXEÑARÍAS

- Enxeñaría Agraria
- Enxeñaría Forestal
EnxeñaríaTecnoloxías Industriais
EnxeñaríaOrganización Industrial
- Enxeñaría Mecánica
- Enxeñaría da Enerxía
- Enxeñaría Informática
- Enxeñaría Aeroespacial
- Enxeñaría de Telecomunicacións
- Enxeñaría en Recursos Mineiros e Enerxéticos
- Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática


2. CIENCIAS
- Bioloxía- Ciencias do Mar- Química- Ciencias Ambientais- Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

3. SANIDADE
- Enfermaría- Físioterapia

4. Educación e Asistencia
- Educación Infantil- Educación Primaria- Educación Social- Ciencias da Actividade Física e do Deporte- Traballo Social

5. Comunicación e Publicidade
- Comunicación Audiovisual - Publicidade e Relación Públicas

6. Leis
- Dereito- Relacións Laborais e Recursos Humanos- Dirección e Xestión Pública- ADE+Dereito7. Economía e Empresa 
- Administración e Dirección de Empresas- Dirección e Xestión Pública- Economía- Turismo- Comercio8. Idioma e Linguas

- Traducción e Interpretación
- Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
- Linguas Estranxeiras9. Artes e Humanidades
- Belas Artes- Xeografía e Historiasábado, 1 de abril de 2017

CALENDARIO DAS ABAU E OUTRAS DATAS IMPORTANTES

Parece lóxico que despois de ter claro, cales son as materias obxecto de exame, das probas ABAU, tamén convén saber cal é o seu calendario e outras datas, no relativo, tanto a solicitude de prazas nos graos universitarios como matrícula.

jueves, 30 de marzo de 2017

E DESPOIS DUNHA LONGA ESPERA... XA PODEMOS CONTAR QUE É A ABAU (AVALIACIÓN DO BACHARELATO E ACCESO Á UNIVERSIDADE )


Hoxe mesmo estivo con nós, Pedro Armas, presidente da Comisión Interuniversitaria Galega ( CIUG ). Esta comisión ten,  entre os seus cometidos, organizar e deseñar as probas de acceso á universidade. 

Aínda que finalmente esta proba ( máis coñecida no seu día como reválida) non é condición para acadar o título de bacharelato, a implantación da LOMCE nesta etapa, supón unha serie de cambios, en relación as probas PAU ( selectividade ) de antes.

Antes de meterse de cheo a explicar a estructura e organización da ABAU, Pedro Armas, fixo fincape na garantía do anonimato das materias do examen, xa que non figura o nome do alumno no momento da realización e corrección, senón que vai asociado a un código. 

Tamén indicou, que case con total probabilidade, as probas extraordinarias de setembro se adiantarían a xuño para o alumnado de 2º Bacharelato, a partires do curso vindeiro.

Esta e a presentación pola que se guiou o relator para aclarar, como queda todo o relativo a ABAU, despois de tantas reviravoltas que CIUG, Consellería de Educación e representantes da Universidade lle deron a estas probas.Con todo quedan algúns flecos pendentes de regular, e que no caso do noso centro a relevancia é a destacar:

1º Xa comentei nunha entrada anterior, que o noso IES é de referencia por ser un centro Plurilingüe en Francés e a maiores por ter implantado o Bachibac ( bachillerato no sistema educativo español e francés ), sendo o único na nosa Comunidade Autónoma con esta dobre titulación. É indiscutible que este alumnado ten competencias lingüísticas destacadas neste idioma, razón pola cal era unha materia da súa escolla, na fase obrigatoria, a pesares de ser cursada como segunda lingua estranxeira. Na orde que regula as probas para este curso, indica que ten que ser obrigatoriamente a PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA. En palabras de Pedro Armas indícase que probablemente esta situación cambiará, para poder arranxar esta casuística pola cal moitos alumnos do noso territorio galego, poderían verse afectados.

2º Tampouco se regula algo establecido polo governo central na disposición transitoria dunha orde do 22 de Decembro, segundo o cal un alumno repetidor que estivese a cursar materias do currículo LOE, estaría exento de presentarse a fase xeral destas probas e teríaselle en conta a súa media do bacharelato, para o acceso á universidade. En calquer caso, o alumnado no noso centro que se atopa nesta situación e case me atrevería a dicir o de todos centros de Galicia, están repetindo co currículo LOMCE. Este colectivo de alumnos, segundo información facilitada por Pedro Armas, non terían que presentarse a devandita parte da fase xeral e o que é máis, solicitaría praza nos distintos graos, con igual concorrencia competitiva cos demáis, sendo este proceso diferente noutras comunidades autónomas, xa que serían aspirantes a prazas despois de asignarlle praza o alumnado que non está a repetir e ten superada a ABAU.

Ligazón á normativa ABAU
Parámetros de ponderación
Ligazón ó Nerta
Calendario ABAU e outras datas de acceso á Universidade

domingo, 26 de marzo de 2017

SEGUIMOS A TER MÁIS RELATORES DA UNIVERSIDADE  NO NOSO CENTROEsta vez a universidade de A Coruña, estivo representada por Fisioterapia, Ciencias da Actividade Física e do Deporte e o dobre grao de Turismo e Empresariais. Estiveron dirixidas a alumnado de 4º de ESO e bacharelato. 

Como datos interesantes, dicir que unha das razóns polas que Fisioterapia ten poucas prazas e por conseguinte unha nota de corte moi alta, é porque ó ser un grao con moito carga de horas de prácticas, os grupos son moi reducidos. A duración media dos alumnos para terminar este grao é de 4 anos e medio. Teñen un máximo de 12 prazas para alumnos procedentes doutra titulación da mesma rama de coñecemento. 

Con respecto o grao de Ciencias da Actividade Física e do Deporte, foron dous alumnos de prácticas os que presentaron estes estudos. Explicaron como son as probas físicas para acceder a este grao. Tamén fixeron fincapé en que o alumnado de 1º de Bacharelato podía presentarse as devanditas probas porque teñen validez ata dous anos. Outra cuestión de interese é que a súa superación tamén permite acceder a este grao en Pontevedra, non sendo posible ó revés. O prazo para inscribirse remata o 31 deste mes e hai dúas datas de realización: 22 de abril e 20 de xuño. 

Estas son as presentacións que os relatores utilizaron para explicarlles ós alumnos a información dos distintos estudos.

domingo, 12 de marzo de 2017

VEN ÓS CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERÁN


Se che gusta a ciencia, esta é unha boa ocasión para divertirse nas vacaións de verán. Aquí podes atopar toda a información que precisas clicando nos botóns interactivos.