sábado, 11 de mayo de 2019

HORARIO DAS ABAU E OUTRA INFORMACIÓN DE INTERESE

1. DATAS ABAU:
 • Convocatoria ordinaria: 12, 13 e 14 de Xuño de 2019
 • Convocatoria extraordinaria: 10, 11 e 12 de Xullo de 2019
2. MATRÍCULA ABAU
Efectúase na secretaría do Instituto. Os plazos oficiais son do 23 ao 27 de Maio. Neste enlace podedes ver como foron os impresos da convocatoria do curso pasado. No momento de matricularse, entregaranvos o código de activación na aplicación NERTA para poder consultar as notas das abau, facer reclamacións ós resultados ( se fóse o caso ), socitar os graos universitarios. Máis abaixo, tedes un documento con toda as datas máis importantes para facer todos estes trámites

3. RECOMENDACIÓNS PARA ACUDIR Ó EXAME
 • Tedes que ir provistos do DNI ou pasaporte, pluma ou bolígrafo, e do material axeitado para realizar as probas de Debuxo, así como dicionarios de Latín e Grego para facer os exames.
 • Non está permitida a asistencia ao lugar dos exames con teléfonos móbiles nin outros dispositivos electrónicos, excepto calculadoras non programables e sen capacidade gráfica. Todo o alumnado deberá de manter os pavillóns auditivos despexados para a verificación de que non se usan dos dispositivos auditivos non permitidos. O incumplimento desta norma, ao igual que por copia ou suplantación de identidade, poderá ser motivo de medida disciplinaria. Consulta o resto de instrucións aquí.
4. LUGAR DAS PROBAS: Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de A Coruña

5. HORARIO DAS PROBAS

Loading...
Loading...
Todos estos documentos están na páxina da CIUG que é a comisión encargada de organizar as probas abau e todo o proceso de admisión. Convén que te familiarices con ela para realizar todos os trámites. 
Ten en conta que a matrícula das probas da selectividade faise no instituto, pero despois xa tes que acudir ao LERD no que estivemos cando fomos a visitar a UDC. 

sábado, 4 de mayo de 2019

PREMIOS EXTRAORDINARIOS BACHARELATO 2019

Se estás estudando 2º de Bacharelato e estás acadando cualificacións altas, podes presentarte a unha probas para optar a un destes premios. Concédense 20 premios e cada un está dotado con 1000 Euros. 

Nesta presentación interactiva tes máis información.

miércoles, 1 de mayo de 2019

QUE AXIÑA CHEGA 3º DE ESO !!!

Do 2 ao 22 de maio, terás que facer entrega, dun documento sobre elección de materias para o vindeiro curso, ao teu titor/a. Esto permíteche dispoñer coa antelación suficiente, da información que precisas para realizar unha axeitada elección.

Aínda que non é VINCULANTE, sí será tida en conta para a oferta de materias optativas definitiva.
Esto está supeditado ás necesidades de organización do centro e outras medidas determinadas pola administración educativa, como é o caso do mínimo legal dos alumnos matriculados por materia ( 10 ALUMNOS  en materias específicas ) Polo tanto, é IMPORTANTE que cubras este documento como se fose a matrícula definitiva.

Nestes días estarei nos distintos grupos para proporcionar información e orientación sobre este aspecto e outros atoparedes na presentación. Se aínda así, tes DÚBIDAS podes vir ó departamento de orientación para tratar de resolverlas.

RECORDA:  nos expositores e estanterías que hai diante do departamento de Orienación, tes moita información en formato papel. Nos andeis hai dípticos que podes coller, tanto da universidade como da formación profesional.


lunes, 29 de abril de 2019

CAMIÑO DE 4º DE ESO


Do 2 ao 22 de maio, terás que facer entrega, dun documento sobre elección de materias para o vindeiro curso, ao teu titor/a. Esto permíteche dispoñer coa antelación, suficiente, da información que precisas para realizar unha axeita elección.
Aínda que non é VINCULANTE, sí será tida en conta para a oferta de materias optativas definitiva.

Esto está supeditado ás necesidades de organización do centro e outras medidas determinadas pola administración educativa como o mínimo legal de alumnos matriculados por materia ( 10 ALUMNOS en materias específicas ). Polo tanto, é IMPORTANTE que cubras este documento como se fose a matrícula definitiva.

Nestes días estarei nos distintos grupos para proporcionar información e orientación sobre este aspecto e outros que atoparedes na presentación. Se aínda así,  tes DÚBIDAS podes vir ao departamento de orientación para tratar de resolvelas.

RECORDA:  nos expositores e estanterías que hai diante do departamento de Orienación, tes moita información en formato papel. Nos andeis hai dípticos que podes coller, tanto da universidade como da formación profesional.

domingo, 28 de abril de 2019

A DISLEXIA PODE SUPERARSE

O pasado venres día 26 de Abril tiven a sorte de escoitar a Luz Rello. A pesares de ser unha persoa con dislexia é licenciada en Lingüística e doctora en Informática. Fundou a empresa social Change Dyslexia  Recibiu varios premios pola súa labor de investigación no campo da dislexia. Traballa cun equipo interdisciplinar na súa  detección precoz e ofrece recursos para superar as dificultades de aprendizaxe que xenera.

Acaba de publicar un libro que leva como título " Superar la dislexia" na editorial Paidós. Como dícía antes, os asistentes a súa conferencia, tivemos o privilexio de poder  disfrutar e mesmo emocionarnos, cando nos relataba os seus recordos de nena, no colexio. Algúns moi amargos e tristes, como cando soñaba con esa entrega do boletín de notas con todos sobresaíntes, e cando espertaba atopábase coa dura realidade de ter malas notas, a pesares de facer una grande esforzo. Xa vedes, xusto ó revés do que acostuma a ser un pesadelo, cando un queda aliviado  cando descubre que todo era mentira.

Contounos tamén, que ela memorizaba listas de palabras para non ter ningún erro na escrita pero eses listados non se esgotaban nunca. Estudaba a todas as horas pero as boas notas nunca chegaban. Ela cría firmemente que non tiña capacidade intelectual ata que un día unha profesora díxolle que tiña unha dificultade para a adquisición de lecto-escritura, pero que con esforzo e traballo podía superarse. Dende ese día, a súa vida tomou outro rumbo moi diferente. Esos pensamentos que mermaban a súa valía persoal como estudante, deixaron de atormentala e tanto foi así que hoxe en día, é recoñecida dentro da comunidade científica, como unha gran investigadora.

Outra anécdota, que a min persoalmete chegoume ao fondo do meu CORAZONZIÑO, e que quero compartir con todos os orientador@s, é que durante os seus anos escolares, tiñan a presenza dunha orientadora algúns días á semana. Recorda a esta persoa con unha SONRISA na cara e  como a única de quen recibía apoio e agarimo para levar esa enorme carga. Luz dí, que os orientador@s podemos facer cousas moi grandes, con ben pouco e parafraseando o que dixo " OS LO DIGO YO QUE LO SUFRÍ EN MIS PROPIAS CARNES "

Pasou cinco anos investigando sobre os erros disléxicos e chegou a ter unha base de miles de datos, para analizar patróns lingüísticos. Se entendín ben, coa Intelixencia Artificial, unha vez que lle proporcionas ós ordenadores unha base de datos tan amplia, eles analizan e detectan, se un novo dato que introduces, encaixa cos modelos que teñen, facendo comparacións.

Penso que todo esto, permitiulle crear o Test Dytective, que é unha ferramenta online gratuita para a detección precoz. O tempo de aplicación son aproximadamente 15 minutos. 

Pareceume tan interesante o que nos transmitiu, pola base científica que hai detrás de toda esta labor, que quixen recollelo por escrito nesta publicacion, para que quedase testemuña neste blog e o mesmo tempo compartilo co resto de orientador@s. Tamén o fago, porque chegou aos meus oídos, que a nosa Consellería está traballando sobre un protocolo para a dislexia, e digo eu, que non estaría demáis que tivese en conta a Luz Relles, como referente. Ah! e por certo, tamén foi entrevistada en " aprendemos Juntos BBVA" co título " La dislexia es una dificultad de aprendizaje, no es una enfermedad"

Como profesionais da orientación temos unha enorme responsabilidade nas nosas mans, e maís despois de saber, que hai ó redor dun 10% da población sufre esta dificultades. Esto significa que en todos os grupos pode haber algunha persoa con dislexia que está oculta, sen detectala. En palabras de Luz Relles, está moi relacionada co rendemento escolar porque para estudar tes que ler e para demostrar o que sabes tes que escribir. 

Polo tanto, fixen esta presentación pensando naqueles aspectos polos que deberíamos empezar, cando temos sospeita de algún alumn@ nas aulas. Unha última cousa, fixen esta ilustración coas "PIRULETAS", porque fai algún ano, tamén tivo unha app para dispositivos móviles con exercicios para traballar a dislexia, que se chamaba PIRULETRAS.

ESTOU EN 4º DE ESO. E DESPOIS, QUE FAGO?

Do 2 ao 22 de maio terás que facer entrega, dun documento sobre elección de materias para o vindeiro curso, ao teu titor/a. Esto permíteche dispoñer coa antelación suficiente,  da información que precisaS  para realizar unha axeitada elección. 

Aínda que non é VINCULANTE, sí será tida en conta para a oferta de materias optativas DEFINITIVA. 

Esto está supeditado ás necesidades de organización do centro e outras medidas determinadas pola administración educativa como o mínimo legal de alumnos matriculados por materia ( 10 ALUMNOS en materias específicas ). Polo tanto, é IMPORTANTE que cubrades este documento como se fose a matrícula definitiva.

Nestes días estarei nos distintos grupos para proporcionar información e orientación sobre este aspecto e outros que atoparedes na presentación. Se aínda así,  tes DÚBIDAS podes vir ao departamento de orientación para tratar de resolvelas.

RECORDA:  nos expositores e estanterías que hai diante do departamento de Orienación, tes moita información en formato papel. Nos andeis hai dípticos que podes coller, tanto da universidade como da formación profesional.

Se miras a  presentación poderás saber:
 • Percorrido do Sistema Educativo ata chegar a estudos superiores
 • Criterios de titulación
 • Nota media da etapa
 • Repetición de curso
 • Consello Orientador
 • Opcións ao rematar a ESO con título e sen título
 • O Bacharelato: modalidades, tipos de materias, vinculación cos estudos universitarios e de formación profesional
 • Parámetros de ponderación
 • Notas de corte e plazas en cada grao universitario no curso actual
 • Probas ABAU
 • Proba de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior
 • Bachibac
 • Ensinanzas de réxime especial: Artes Plásticas e Deseño, Ensinanzas de Idiomas, Ensinanzas Deportivas
 • Outras opcións

lunes, 22 de abril de 2019

SABER MÁIS PARA PASAR A SEGUNDO DA ESO


Do 2 ao 22 de maio terás que facer entrega, dun documento sobre elección de materias para o vindeiro curso, ao teu titor/a. Esto permíteche dispoñer coa antelación suficiente,  da información que precisas  para realizar unha axeitada elección. 

Aínda que non é VINCULANTE, sí será tida en conta para a oferta de materias optativas DEFINITIVA. 

Esto está supeditado ás necesidades de organización do centro e outras medidas determinadas pola administración educativa como o mínimo legal de alumnos matriculados por materia ( 10 ALUMNOS en materias específicas ). Polo tanto, é IMPORTANTE que cubrades este documento como se fose a matrícula definitiva.

Nestes días estarei nos distintos grupos para proporcionar información e orientación sobre este aspecto e outros que atoparedes na presentación. Se aínda así,  tes DÚBIDAS podes vir ao departamento de orientación para tratar de resolvelas.

Con esta presentación aprenderás:

 • Como está organizado o Sistema Educativo
 • Oferta das materias en 2º de ESO
 • Breve explicación das materias optativas para saber como escoller
 • Matemáticas académicas ou aplicadas en 3º de ESO
 • Criterios de promoción e titulación en 4º de ESO
 • Outras alternativas para poder ter o título da ESO
 • Bacharelato 
 • Nocións básicas sobre os títulos universitarios
 • A Formación Profesional de Grao Medio
 • Outras ensinanzas: artes plásticas, música, danza, idiomas...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...