lunes, 3 de julio de 2017

AMPLÍANSE AS MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN NA ESO


A Consellería de Educación amplía a oferta das materias de libre configuración para cursar en 1º e 2º da Educación Secundaria Obrigatoria. A carga lectiva é de unha hora semanal e só se poden cursar nun dos dous cursos. 
No seguinte coleccionable podes descargar os curriculums de todas as materias de catágo, publicadas ata agora:
 • Identidade dixital ( Pendente de publicación) 
 • Consumo responsable ( Pendente de publicación)
 • Valores democráticos europeos ( Pendente de publicación)
 • Mobilidade escolar sostible e segura ( Pendente de publicación)
 • Obradoiro de Música ( só se oferta en 1º de ESO )
 • Igualdade de xénero
 • Educación financieira
 • Investigación e tratamento da información
 • Oratoria
 • Paisaxe e sustentabilidade
 • Programación
 • Promoción de estilos de vida saudables
 • Xadrez

Hecho con Padlet

Tamén podes acceder a normativa que regula o currículo nas seguintes ligazóns:

martes, 20 de junio de 2017

CAMBIO DE ESTUDOS UNIVERSITARIOS/CONTINUIDADE DOS MESMO NOUTRA UNIVERSIDADE


Os estudantes con estudos universitarios iniciados e non rematados poden solicitar:

 • Facer outros estudos distintos.
 • Continuar os mesmos noutra universidade distinta
Precisas ter 30 créditos aprobados na universidade de orixe para poder solicitar un cambio de expediente.

Cada universidade establece o número de prazas reservadas para traslado e tamén o seu procedemento. 

No seguinte taboleiro tes información en relación a este tema, nas tres universidades galegas.

NOTAS ACLARATORIAS: 

 • O número de prazas establecido pola Universidade de Santiago está pendente de actualizarse na USC.
 • O traslado de espediente na USC só é posible para continuar os mesmo estudos, non permiten o cambio dun grao a outro. 
 • A Universidade de A Coruña establece un porcentaxe máximo dun 20% para cada titulación, no que se terá en conta o expediente académico ( aparece destacado no documento do taboleiro ). SE PRECISAS SABER O NÚMERO DE PRAZAS, TES QUE CONSULTAR A PÁXINA WEB DE CADA FACULTADE, XA QUE NON DISPOÑEN DA INFORMACIÓN NOS LERD DA UNIVERSIDADE.


Hecho con Padlet

PREINSCRIPCIÓN EN UNIVERSIDADES DE FÓRA DE GALICIA • Debes ter en conta que para matricularte nunha Universidade de fora da nosa Comunidade deberías solicitar cambio de distrito. Para facer este trámite terás que ir ó LERD que che corresponda coa seguinte documentación:
       - Fotocopia do DNI
       - Tarxeta de cualificación das PAU
       - Carta de admisión da Universidade donde estás admitido.

Deste xeito aboando unhas tasas daranche unha xustificación para presentar no distrito donde efectúes a matrícula.


jueves, 15 de junio de 2017

OS PARÁMETROS DE PONDERACIÓN SUMAN


Para cantos graos universitarios pondera cada unha das materias de 2º Bacharelato? Esta conta pódela ver nos gráficos que xunto. É un enfoque que me parece oportuno facer, cando estou nas aulas co alumnado.  Imos velo con algúns exemplos:

Rama de coñecemento Artes e Humanidades
 • Debuxo Técnico, Deseño e Economía da Empresa e Matemáticas aplicadas ás CCSS  só pondera en 3, 5, 6 e 5  graos universitarios respectivamente
 • Sen embargo, Artes Escénicas, Cultura Audiovisual, Fundamentos da Arte, Historia da Arte e algunha materia máis que podes ver nas táboas, ponderan para un total de 19 graos que se poden cursar na nosa Comunidade Autónoma.
Rama de Enxeñaría e Arquitectura
 • Bioloxía, Deseño, e Xeoloxía son as materias que ponderan en menos carreiras
 • Polo contrario, Debuxo Técnico, Eonomía, Física, Matemáticas e Química son as que teñen máis peso.
É importante facerlle ver ó alumnado de que, aínda que a Economía é materia específica da modalidade de Ciencias Socias é importante para os graos desta rama.

Rama de Ciencias Sociais e Xurídicas
 • É salientable que materias máis propias de Ciencias como a Bioloxía e Química, aínda que só ponderan en 4 e 5 graos respectivamente, se algún alumno quere cursar un grao de Ciencias da Actividade Física e do Deporte ou algunha carreira das Ciencias da Eduación, son aconsellables. Tanto é así que ponderan con 0,2. 
 • O Latín e o Grego, ponderan para as 23 carreiras desta rama. Pero se te fixas nas táboas verás que o Latín pondera con 0,2 ( destacado en cor amarelo ) en máis graos que Grego. 
E tí.... a que conclusións chegas? Que outros exemplos suliñarías ti? Anímate a deixar algún comentario ou observación que sexa de interese, despois de albiscar as tábas, que aparecen máis abaixo.  

É posible que lles axude a ver,  un pouco mellor, o peso que teñen por ramas de coñecemento. Pensa que pode ser útil para cando as eleccións aínda non están moi maduras e polo tanto deben de facelo en bloque, para máis adiante ir acotando o que
queren. 

ACCEO ÁS ENSINANZAS DEPORTIVAS


Clica nesta presentación interactiva para saber como accedo a estes estudos que pertencen ás ensinanzas de réxime especial


martes, 13 de junio de 2017

XA LOGO TEÑO QUE PASAR A 3º DE ESODeseguida estarás en 3º de ESO! Aquí che deixo o máis importante que debes de coñecer, de cara o novo curso,  que empezarás en setembro:

 • Características da Educación Secundaria Obligatoria
 • Criterios de promoción 
 • Organización das materias en 3º de ESO
 • Documento de elección das materias de 3º e 4º de ESO para formalizar a matrícula
 • Criterios para a obtención do título da ESO
 • Diversas opcións para acadar o título e outras alternativas
 • A Formación Profesional
 • O Bacharelato
 • As ensinanzas de réxime especial
 • Contidos dalgunhas materias de 3º de ESO