miércoles, 25 de mayo de 2016

PROBANDO A ORIENTAR Este ano quixen dar un paso adiante na comprometida tarefa de orientar. Para facer isto fíxenme valer dalgunhas ferramentas que os orientadores temos ó noso dispor e que están recollidas en varios blogues de orientación e tamén neste ( vexase esta colección).

Tamén quixen probalas en primera persoa,  co alumnado e non canalizalo a través do titor. Son unha das poucas orientadoras afortunadas, que atende a douscentos e pico de alumnos que este ano hay no centro. 

En concreto, este ano podo falar de dúas probas de orientación vocacional. Unha delas é o GR ou gran recorrido de Educaweb e a outra é o programa Orienta. 

A miña experiencia coa primeira das citadas non é moi positiva. Son varias as razóns que me levaron a pensar isto e a dicir verdade tampouco me quedaron moitas ganas de repetir. Expoño algunhas:

- Para empezar hai que rexistrarse e isto non é un inconvinte en sí mesmo pero constatei  ( xa o sospeitaba de antes ) que o alumnado non utiliza o correo electónico como ferramenta habitual. Unha vez arranxado este asunto, o informe que xenera é dificil de dixerir e explícome: aínda que a información que proporciona é moi completa, este feito fai que o ser demasiado extenso resulta complicado simplificala. Como dí o refraneiro " o breve é bo é dúas veces bo". Aparecen tantas ligazóns a diferentes seccións da páxina de educaweb que se perde un.

- Outro atranco que tiven foi que o gardar o informe en formato *odt non resaltou as cores , nen subliñados que axudaban a entender parte dos datos. Fago unha captura para dar conta do que digo:


- Por último, eu pensaba que posto que inicialmente teñen que rexistrarse coa conta de correo electrónico, unha vez cuberta a enquisa,  automáticamente se faría un envío cos resultados, pero isto non é así. Sí, sí .... xa sei que esta páxina ofrece uns servizos a cambio de fins comerciais.... En fin,  o mellor é posible que eu non fose capaz de sacarlle gran proveito e outros profesionais da orientación sí...

Polo contrario ó Programa Orienta sí que lle vin máis utilidade. Tanto é así,  que con cada alumno de 4º de ESO e 1º de Bacharelto, elaborei un informe individualizado con orientacións concretas. No seguinte documento recollo algúns deles para 1º de Bacharelato ,  mantendo o anonimato. E TI QUE ACONSELLARÍAS.......????    

2 comentarios:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...