domingo, 1 de mayo de 2016

ORGANIZACIÓN DAS MATERIAS DE SEGUNDO DA EDUCACIÓN SECUNDARIA SEGUNDO A   LOMCE


2º ESO
MATERIAS TRONCAISMATERIAS ESPECÍFICAS
 • Física e Química
 • Xeografía e Historia
 • Lingua Castelá e Literatura
 • Matemáticas
 • Primeira Lingua Estranxeira
 • Educación Física
 • Relixión ou Valores Éticos
 • Música
 • Tecnoloxía
 • Segunda Lingua Estranxeira
 • Titoría
MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA
 • Lingua Galega e Literatura
 • Educación Financieira
 • Investigación e tratamiento da información
 • Oratoria
 • Programación
 • Paisaxe e sustentabilidade
 • Promoción de estilos de vida saudable
 • Xadrez
 • Afondamento ou reforzo dalgunha das materias
 • Materia de libre configuración ofertada polo centro

LIGAZÓNS DIRECTOS ao currículum de cada materia de ESO LOMCE (publicados no portal da Consellería):

Materias troncais

Materias específicas


Materias de libre configuración autonómica


Materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes en educación secundaria obrigatoria


Lexislación que regula a distribución das materias neste curso:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...