domingo, 1 de mayo de 2016

ORGANIZACIÓN DAS MATERIAS DE TERCEIRO DA EDUCACIÓN SECUNDARIA SEGUNDO A   LOMCE


3º ESO
MATERIAS TRONCAISMATERIAS ESPECÍFICAS
 • Bioloxía e Xeoloxía
 • Física e Química
 • Xeografía e Historia
 • Lingua Castelá e Literatura
 • Matemáticas Académicas/Aplicadas
 • Primeira Lingua Estranxeira
 • Educación Física
 • Relixión/ Valores Éticos
 • Educación Plástica e Visual
 • Música
 • Tecnoloxía
 • Segunda Lingua Estranxeira/Cultura Clásica
 • Titoría


MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA
 • Lingua Galega e Literatura
 • Materia de libre configuración ofertada polo centro

LIGAZÓNS DIRECTOS ao currículum de cada materia de ESO LOMCE (publicados no portal da Consellería):

Materias troncais

Materias específicas


Materias de libre configuración autonómica


Materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes en educación secundaria obrigatoria


Lexislación que regula a distribución das materias neste curso:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...