martes, 16 de enero de 2018

SELECCIÓN DE VIDEOS SOBRE OS CICLOS DE GRAO SUPERIOR

No taboleiro que aparece máis abaixo aparecen os videos que se citan no listado. Están contados por profesores que dan clase nestes ciclos e foron realizados pola plataforma " Descubre la FP"
 1. Técnico Superior en Sistemas Electrónicos e Atomatizados
 2. Técnico Superior en Educación Infantil
 3. Técnico Superior en Educación e Control Ambiental
 4. Técnico Superior en Hixiene Bucodental
 5. Técnico Superior en Iluminación, Captación e Tratamento da Imaxe
 6. Técnico Superior en Son para Audiovisuais e Espectáculo
 7. Técnico Superior en Procesos e Calidade na Industria Alimentaria
 8. Técnico Superior en Imaxe para o Diagnóstico e Mediciña Nuclear
 9. Técnico Superior en Anatomía Patolóxica e Citodiagnóstico
 10. Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Rede
 11. Técnico Superior en Documentación e Administración Sanitaria
 12. Técnico Superior en Radioterapia e Dosimetría
 13. Técnico Superior en Vestuario a Medida e de Espectáculos
 14. Técnico Superior en Proyectos de Edificación
 15. Técnico Superior en Xestión de Ventas e Espazos Comerciais
 16. Técnico Superior en Eficiencia Enerxética e Enerxía Solar Térmica
 17. Técnico Superior en Mecatrónica Industrial
 18. Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil
 19. Técnico Superior en Deseño e Amoblamento
 20. Técnico Superior en Realización de Proxectos Audiovisuais e Espectáculos
 21. Técnico Superior en Carazterización e Maquillaje Profesional
 22. Técnico Superior en Deseño de Aplicacións Web
 23. Técnico Superior en Transporte e Loxística
 24. Técnico Superior en Aplicacións Multiplataforma
 25. Técnico Superior en Deseño e Edición de Publicacións Impresas e Multimedia
 26. Técnico Superior en Próteses Dentais
 27. Técnico Superior en Laboratorio Clínico e Biomédico
 28. Técnico Superior en Animación en 3D, Xogos e Entornos Interactivos
 29. Técnico Superior en Laboratorio de Análise e Control de Calidade
 30. Técnico Superior en Automatización e Robótica Industrial
 31. Técnico Superior en Deseño e Produción de Calzado e Complementos
 32. Técnico Superior en Produción de Audovisuais e Espectáculos
 33. Técnico Superior en Axencias de Viaxe e Xestión de Eventos
 34. Técnico Superior en Comercio Internacional
 35. Técnico Superior en Xestión Forestal e Medio Natural
 36. Técnico Superior en Guía, Información e AsistenciasTurísticas
 37. Técnico Superior en Paisaxismo e Medio Rural

Hecho con Padlet

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...