domingo, 28 de mayo de 2017

O TÍTULO DE ENSINANZAS ACADÉMICAS É IGUAL Ó TÍTULO DE ENSINAZAS APLICADAS ????? 


Xa quedou atrás, aquelo que a normativa nos decía, de que as ensinanzas académicas e aplicadas implicaban camiños diferentes, a non ser que facendo a reválida puideses ter ambas posibilidades, é dicir, bacharelato e formación profesional. 

Xa é coñecido por todos de que as reválidas só quedaron como probas de muestreo a realizar en algúns centros, sen efectos académicos, sendo o noso centro, un dos escollidos pola Consellería.

Á espera de saber en que condicións ou con que criterios van poder titular o alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria ( xa era tempo de sabelo), a normativa que anexo máis abaixo dí textualmente, no seu artigo 1, apartado 2:  

Los títulos de graduado en Educación Secundaria Obligatoria expedidos hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado social y politico por la educación permitirán acceder indistintamente a cualquiera de las enseñanzas postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

Polo tanto, xa podemos aclarar ó alumnado e as familias de que o título de Graduado en Educación Secundaria posibilita indistintamente cursar tanto Bacharelato como Formación Profesional. 


Vaia por diante que isto é así, ata que se chegue a un Pacto de Estado Social e político.


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...