miércoles, 11 de enero de 2017

PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR 20171. CICLOS DE GRAO MEDIO

Datas de inscripción O prazo de presentación estará abranguido entre os días 13 e 23 de marzo de 2017, ambos os dous incluídos.
Requisitos de inscripción: Ter dezasete anos ou cumprilos no ano natural de celebración da proba
Lugares de inscripción:  
 • As solicitudes deberán presentarse en papel, en centros nos que se impartan as ensinanzas de formación profesional.
 • As persoas interesadas tamén poderán cubrir a solicitude a través da aplicación dispoñible, que xerará a solicitude que a persoa interesada deberá imprimir e posteriormente presentar no centro de inscrición.  
Estructura e organización da proba

- Parte sociolingüística:
 • Lingua Castelá
 • Lingua Galega
 • Ciencias Sociais

- Parte matemática
 • Matemáticas
- Parte científico-técnica
 • Ciencias da Natureza
 • Tecnoloxía

Datas e horarios das probas:
Terán lugar o día 31 de maio de 2017 no horario que se indica deseguido:
 • Ás 9:00 horas: presentación
 • Das 10:00 ás 13:00 horas: parte matemática e parte sociolingüística.
 • Das 16:00 ás 18:00 horas: parte científico-técnica
Presentar no momento de realizar a proba o DNI e a copia da folla de solicitude de inscripción


2. CICLOS DE GRAO SUPERIOR

Datas de inscripción O prazo de presentación estará abranguido entre os días 6 e 15 de febreiro de 2017, ambos os dous incluídos.
Requisitos de inscripción: Ter dezanove anos ou cumprilos no ano natural de celebración da proba
Lugares de inscripción 
 • As solicitudes deberán presentarse en papel, en centros nos que se impartan as ensinanzas de formación profesional ( agás no CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro)
 • As persoas interesadas tamén poderán cubrir a solicitude a través da aplicación dispoñible, que xerará a solicitude que a persoa interesada deberá imprimir e posteriormente presentar no centro de inscrición.  
  Estructura e organización da proba


  - Parte común:
  • Lingua Castelá
  • Lingua Galega
  • Matemáticas

  - Parte específica: Escoller unha opción e dúas das tres materias de cada unha delas.
  • Opción A: Economía da Empresa, Lingua Estranxeira ( Inglés ou Francés ) e Filosofía
  • Opción B: Debuxo Técnico, Tecnoloxía Industrial e Física.
  • Opción C: Ciencias da Terra e Ambientais, Química e Bioloxía.
  Datas e horarios das probas:
   Terán lugar o día 20 de abril de 2017 no horario que se indica deseguido:
   • Ás 9:00 horas: presentación
   • Das 10:00 ás 13:30 horas: parte común.
   • Das 16:00 ás 18:30 horas: parte específica

   No hay comentarios:

   Publicar un comentario

   Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...