lunes, 23 de marzo de 2015

Axudas para un curso intensivo de inmersión lingüística en inglés

1. Destinatarios: Alumnos becarios

2. Requisitos: 

 • Ter nacido entre o 1 de Xaneiro de 1995 e o 31 de decembro de 1998.
 • Ter a condición de becario, no curso 2014/15, da convocatoria xeral de becas do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte
 • Estar matriculado no curso 2014/2015 en:
 • Bachallerato
 • Ensinanzas profesionais de música e danza
 • Grao medio de Formación Profesional
 • Grao medio de artes plásticas e deseño
 • Grao medio de ensinanzas deportivas
 • Ensinanzas de idiomas de nivel intermedio ou avanzado
 • Ter aprobado totalmente o curso inmediatamente anterior e ter obtido no dito curso unha nota final minima de 7,00 puntos na asignatura de inglés.
 • Terán preferencia os solicitantes que teñan acadado unha puntuación superior.
3. Dotación:

A axuda cubre todos los gastos de ensinanza, materiais, manutención e aloxamiento, aínda que o alumno seleccionado debe abonar 100 € á empresa.

4.Prazo de presentación:
  • Desde: 17 de marzo de 2015
  • Ata: 09 de abril de 2015
5. Inscripción:

A través de la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte mediante formulario on-line. 

6. Máis información sobre este trámite o servizo:


 • Teléfono: 913277681
 • Dirección de correo:
Accede ó texto da convocatoria


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...