miércoles, 1 de marzo de 2017

OS 100 GRAOS UNIVERSITARIOS DE GALICIA


Neste documento de case cen páxinas , recollo  un centenar de graos que se ofertan nas tres universidades galegas. Na guía, faise unha descripción de cada grao, as saídas laborais de cada un, os campus donde se imparten e ás ligazóns para ampliar información. Os diferentes estudos están organizados por ramas de coñecemento para facilitar o seu manexo. 

Son consciente de que a guía sería moito máis completa,  se indicase aquelas materias do bacharelato que son imprescindibles para cada grao.  Tamén sería de interese, ter claro que aptitudes e habilidaes son fundamentáis para cada un deles.  Todos estes aspectos sinalados,   son pezas clave para facilitar a orientación ó alumnado  e non aparecen nas informacións das webs. Por todo isto, aproveito este post, para facer un chamamento ou un rogo á CIUG, para que lle faga este encargo,  ós responsables nas distintas facultades ou escolas universitarias. 

Ligazón para descargar o documento

3 comentarios:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...